1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Omnicredit
  6. /
  7. Sustenabilitatea in Finanțe –...
Sustenabilitatea in finante Omnicredit

Sustenabilitatea in Finanțe – Ce inseamnă economia verde?

Introducere în finanțele verzi

Ce inseamnă economia verde?

Economia verde este un nou model economic bazat pe conceptul dezvoltare durabilă și sustenabilitate, care se focusează pe obținerea bunăstării sociale și a profitabilității companiilor pe termen lung, în condițiile protejării mediului și reducerii amenințărilor ecologice. Economia verde trebuie să aibă drept rezultat îmbunătățirea bunăstării populației şi a echității sociale, cu reducerea riscurilor pentru mediu și a constrângerilor ecologice. Întotdeauna economia verde va fi social incluzivă și se va  caracteriza prin emisii de carbon reduse, precum și eficiență în utilizarea resurselor.

Tranziția către o economie verde implică realizarea de acțiuni pe trei planuri distincte, conform legislației europene și anume : dezvoltarea durabilă prin conservarea resurselor, tranzacții corecte și reglementate pe piață și îmbunătățirea administrației publice și a implicării companiilor private in dezvoltarea durabilă.

ESG și rolul său în finanțarea afacerilor

Ce este ESG?

ESG (abreviere din limba engleza de la Environmental, Social, Governance) este noul trend economic, social și politic global, care desemnează un model de evaluare a firmelor în ceea ce privește sustenabilitatea și etica în afaceri, furnizând, de asemenea, și o modalitate de măsurare a riscurilor și oportunităților de afaceri din domeniul respectiv.

Care este legătura dintre corporate social responsibility (CSR) și ESG

Responsabilitatea socială corporativă (CSR, care este abrevierea in limba engleza a sintagmei corporate social responsibility) reprezintă un tip de autoreglementare a companiilor cu scopul de a fi responsabile din punct de vedere social. Responsabilitatea socială a corporațiilor se referă, deci, la o prezumtivă datorie de protejare a mediului și de protecție sociala pe care companiile ar avea-o față de toate părțile implicate în desfășurarea activității lor economice. 

Legatura dintre CSR și ESG o reprezintă, de fapt, conceptul de sustenabilitate, care este abordat diferit în cadrul fiecărui concept. Astfel, CSR se referă la eforturile (interne) ale companiilor de a se implica în problemele sociale, de mediu și economice, în timp ce ESG se concentrează mai mult pe modul de măsurare (externă, de către investitori) a performanței (de sustenabilitate) în care companiile sunt conduse și pe impactul lor asupra mediului înconjurător.

De ce sustenabilitatea este cheia în afaceri

Sustenabilitatea denumește capacitatea societății de a exista și de a se dezvolta fără a epuiza resursele naturale pentru viitor, asigurându-se astfel generațiilor viitoare resursele pentru satisfacerea propriilor nevoi (conform raportului Bruntland al Comisiei Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare, 1987). Sigur că volumul resurselor existente pe glob are o dimensiune finită, limitată, astfel încât, fără aplicarea sustenabilității, generațiile viitoare nu-și vor mai putea asigura existența, fară să scadă calitatea vieții actuale.

O societate durabilă și sustenabilă trebuie să fie responsabilă din punct de vedere social, concentrându-se pe protecția mediului și echilibrul dinamic în sistemele umane si naturale.

Gestionarea eficientă a resurselor

Gestionarea eficientă a resurselor principale se va asigura preponderent prin aplicarea conceptului de economie circulară, adoptat recent de către toate țările Uniunii Europene, contribuind astfel la reducerea poluării, a presiunii asupra resurselor naturale, a emisiilor de gaze în atmosferă, la protejarea climei, economisirea apei, creșterea utilității produselor și păstrarea îndelungată a valorii lor în economie.

Gestionarea eficientă a resurselor va necesita modificări de-a lungul lanțurilor de aprovizionare, în proiectarea produselor și a modelelor de afaceri, a consumului responsabil, în evitarea generării și în gestionarea deșeurilor.

Reducerea amprentei de carbon

Amprenta de carbon sau amprenta CO2 desemnează totalitatea emisiilor de gaze cu efect de seră pe care le produc agenții economici într-o anumită perioadă, de regulă un an. Companiile produc fie emisii directe (energie electrică, termică, pentru procesarea materiilor prime, transportul de materiale, dispozitive, persoane în cadrul companiei), fie indirecte (prin utilizarea indirectă a energiei electrice și termice, gestionarea deșeurilor în mod inadecvat ș.a).

Pentru a reduce  amprenta de carbon este importantă identificarea surselor de emisii, reducerea a risipei de energie, reducerea volumului deșeurilor, efectuarea de activități ecologice, consumul responsabil.

E-factura este un bun exemplu al reducerii amprentei de carbon de către companii. 

Beneficiile eficienței energetice

Eficienţa energetică reunește un ansamblu de metode aplicate în procesele industriale și în consumul casnic, în scopul reducerii consumurilor de energie, cu asigurarea obținerii rezultatului planificat inițial.

Beneficiile eficienței energetice sunt economia conștientă și intenționată de resurse, reducerea emisiilor de gaze (prin reducerea consumurilor), precum și îmbunătățirea practicilor de consum industrial și casnic.

Utilizarea eficientă a energiei electrice presupune că eforturile depuse în această direcție nu exclud confortul pentru om și asigură, totodată, protecția mediului ambiant și securitate energetică.

Tipuri de finantare verde

Ce este un „credit verde”?

Creditul verde” este destinat susținerii proiectelor de investiții verzi, sustenabile, care să finanțeze  procurarea fie a echipamentelor industriale, fie a produselor cu destinație casnică, caracterizate prin  eficiență energetică ridicată  și impact redus asupra mediului.

Exemple de proiecte sustenabile

Cu ajutorul unui credit verde se pot finanța proiecte sustenabile din punct de vedere energetic, cum ar fi : achiziția unui autoturism cu alimentare electrică, respectiv care nu emite gaze în atmosferă, achiziția unei locuințe ecologice (respectiv o casă care a primit o asemenea certificare), sau chiar achiziția unor produse eco-friendly (ferestre și uși termopan, panouri solare, frigidere, aparate de aer condiționat, sisteme de iluminat de tip LED) recunoscute pentru eficiența lor energetică.

Investiții verzi și impactul lor pozitiv

Obligațiuni verzi și avantajele lor

Obligațiunile verzi reprezintă un instrument din ce în ce mai uzitat pentru finanțarea echipamentelor și produselor necesare tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon.

Oobligațiune verde (green bond în limba engleză) denumește o obligațiune emisă de o firmă pentru a fi utilizată in proiecte climatice și de mediu, fiind denumite și obligațiuni climatice.

Conform definiției Băncii Mondiale, obligațiunile verzi sunt instrumente financiare lichide cu venituri fixe folosite pentru a atrage capital destinat proiectelor sustenabile, ecologice, cu impact pozitiv asupra mediului sau destinate atenuării efectelor schimbărilor climatice.

Agricultura sustenabilă și beneficiile finanțării verzi

Agricultura sustenabilă include metode de creștere a legumelor, fructelor, cerealelor și a altor culturi alimentare și fibre în moduri ecologice, pastrând sănătatea solului și biodiversitatea, în loc de a folosi îngrășăminte chimice și pesticide.

Agricultura sustenabilă este un termen ”umbrelă” pentru mai multe abordări de agricultură: agroecologia, agricultura conservativă, agricultura regenerativă, agricultura ecologică, permacultura, agricultura biodinamică, agricultura de precizie.

Sustenabilitatea în agricultură este un scop în sine și nu poate fi o etichetă pusă dinainte, în mod gratuit, ci doar printr-o analiză amănunțită.

Agricultura sustenabila NU este un set de practici, pentru că ce înseamnă sustenabil într-un loc poate să nu fie în altul, iar ceea ce se aplică în prezent poate să nu mai fie valabil în viitor.

Legătura dintre bioeconomie, agricultura sustenabilă și finanțarea verde

Bioeconomia este știința care studiază economia societății, precum și efectele sale asupra biosferei. Agricultura sustenabilă se realizează cu mijloace naturale, neintervenindu-se pentru creșterea productivității prin alte mijloace decât cele naturale. Dacă este practicat corect, un sistem alimentar sustenabil are drept rezultate obținerea de beneficii sociale, de sănătate și de protecție a mediului, precum și echitabilitate în relația dintre firme și angajații lor. 

Finanțarea verde (green finance în limba engleză) sprijină agricultura sustenabilă, contribuind astfel la dezvoltarea economică a societății prin protejarea biosferei.

Resurse regenerabile și oportunitățile lor economice

Surse de energie regenerabilă

Resursele regenerabile sunt surse de energie din natură care se refac în ritm mai mare decât se consumă. Ca resurse regenerabile menționăm energia solară, energia hidroelectrică, energia eoliana, energia geotermală, biomasa și biocombustibilii.

Folosirea acestui capital natural constituie o foarte bună alternativă la combustibilii fosili, contribuind la reducerea emisiilor de carbon în atmosferă și la reducerea dependenței de surse de energie limitate, cum este cazul combustibililor fosili.  

Promovarea economiei regenerabile, respectiv a folosirii surselor de energie regenerabilă a fost susținută continuu de liderii UE, aceștia stabilind în 2018 dezideratul ambițios ca 32% din consumul de energie al UE în anul 2030 să fie din surse regenerabile. 

Economia circulară și sustenabilitatea

Economia circulară se impune din ce în ce mai mult ca noul model de producție și consum care presupune folosirea în comun, închirierea, reutilizarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult timp posibil, prelungindu-se astfel ciclul de viață al produselor.

Datorită importanței sale pe plan economic și social, economia circulară a devenit o componentă de bază a dezvoltării durabile.

Prin practicarea economiei circulare, bazate pe ecoinovare și ecoproiectare, se susține sustenabilitatea, asigurându-se un consum rațional de resurse, protejarea mediului ambiant, reducerea deșeurilor pe o perioadă lungă de timp.

Ecologie industrială

Ecologia industrială, care mai este numită și știința dezvoltării durabile, se concentrează pe studiul multidisciplinar al sistemelor economice și industriale și interacțiunile acestora cu mediul natural sau economic. În prezent, ecologia industrială se află în stadiul de ascensiune și consolidare, oferind suportul științific necesar pentru înțelegerea și îmbunătățirea practicilor curente ale activității umane.

Focusul principal al ecologiei industriale este reducerea poluării și realizarea premiselor dezvoltării durabile. De exemplu, folosirea surselor de energie regenerabilă este un mod ecologic de organizare a activității industriale.

Taxonomia UE și cerințele acesteia în privința tranzitiei verzi

Taxonomia UE reprezintă un standard stabilit de UE, prin Acordul de la Paris din 2015 și Pactul Verde al UE, care reglementează sustenabilitatea mediului. Prin taxonomie se asigură clasificarea și definirea activităților economice durabile sau ”verzi”, calculându-se, printr-o metodologie specifică, cât de ”verde” este cifra de afaceri pentru o companie.

Taxonomia UE are drept obiectiv principal identificarea agenților economici care desfășoară activități durabile în scopul facilitării obținerii de finanțări pentru aceste activități.

Concluzie

Economia verde și tot ce inseamna sustenabil reprezintă un deziderat important al dezvoltării economice globale, în scopul asigurării bunăstării generațiilor viitoare în condițiile protejării mediului ambiant.

ELISA RUSU, CEO & Board Member OMNICREDIT, are o experienta de peste 20 de ani in sectorul financiar bancar, experienta dobandita in cadrul celor mai mari banci din Romania, una dintre ele fiind Banca Transilvania, unde a implementat si a coordonat directia de factoring, pe o perioada de circa 9 ani.

Increzatoare in fortele proprii, gratie experientei dobandite si pentru ca ii plac provocarile, Elisa Rusu s-a hotarat sa intre in anteprenoriat impreuna cu un fond de Investitii, dezvoltand de la zero un proiect inovator, lansand astfel pentru prima data in Romania, o platforma fintech, ce oferă solutii de factoring şi microfinantare online, adresata in mod special micilor anteprenori.

Intelegand ca aceasta zona era foarte putin deservita in cadrul bancilor, fiind totodata o zona destul de permisiva, Elisa Rusu dezvolta si conduce cu succes fintech-ul OMNICREDIT, prin intermediul caruia a finantat pana astazi sute de clienti, venind in intampinarea acestora cu diferite tipuri de produse de finantare personalizate, pentru a le putea acoperi toate nevoile financiare.

Traiectoria profesionala a Elisei Rusu a fost de la bun inceput progresiva, absolvind Facultatea de Relatii Economice Internationale in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, urmata de un MBA cu specializare in Management Financiar-Bancar, care i-a deschis drumul spre evolutia carierei ulterioare.

Si-a propus de-a lungul timpului sa sustina si sa fie alaturi de micii antreprenori, participand in calitate de Mentor la diverse programe de instruire si cursuri educationale, despre factoring si organizare financiara.

A luat deseori parte la interviuri valoroase, in calitate de invitat la diverse emisiuni TV, sustinand sprijinul neconditionat oferit afacerilor mici si mijlocii, prin solutii de finantare flexibile si fara birocratie.

Articole pe blog