1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Omnicredit
  6. /
  7. Ghid de investiții la...
Investitii la bursa Omnicredit

Ghid de investiții la bursă pentru începători

Investițiile la bursă, ca orice investiție, în general, au drept scop obținerea de profit, prin creșterea valorii bunurilor cumpărate sau prin dobânzi și dividende, în funcție de tipul de investiție, fiind realizate atât de investitori individuali, cât și de instituții financiare. Profitul investițiilor la bursă nu este garantat, ci dimpotrivă, aceste tranzacții sunt supuse riscurilor și fluctuațiilor pieței,  putând depinde de condițiile economice globale, politica guvernamentală, evenimentele geopolitice etc.

Ce înseamnă să investești la bursă?

Definiția investițiilor la bursă

Investițiile la bursă sunt modalități de plasare a capitalului în active financiare, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, fonduri mutuale, ETF-uri (fonduri de schimb tranzacționabile la bursă) și alte instrumente financiare disponibile pentru tranzacționare pe piețele bursiere.

Tranzacțiile de plasare a investițiilor la bursă se efectuează pe platforme de tranzacționare, cum ar fi bursele de valori, unde investitorii pot cumpăra și vinde active financiare în funcție de cerere și ofertă, ceea ce determină prețurile acestor active.

Beneficiile investițiilor la bursă

În urma realizării de investiții la bursă pot rezulta anumite beneficii, cum ar fi: obținere de profit, creșterea valorii capitalului investit, obținerea de dobânzi și dividende, diversificarea portofoliului de acțiuni deținut, posibilitatea de a obține lichidități usor, prin vânzarea acțiunilor, ceea ce oferă flexibilitate și acces ușor la capital.     

Tipuri de investiții la bursă

Există mai multe tipuri de investiții la bursă, iar acestea pot fi clasificate în funcție de natura activului și de strategia investițională. Câteva tipuri de investiții la bursă sunt : acțiuni, obligațiuni, fonduri mutuale, ETF (Exchange Trading Funds), opțiuni, materii prime (aur, argint, petrol).

Investiții în acțiuni

Investițiile în acțiuni au câștigat popularitate în 2020, după prăbușirea pieței bursiere cauzată de criza Covid-19, și sunt foarte raspândite la bursa 2024, de asemenea.

Acțiuni individuale

Acțiunile individuale conferă deținătorilor dreptul la dividende in limita profitului net obtinut de o firmă, dau dreptul la vot in Adunarea Generală a Acționarilor și la un procentaj din suma rezultată în urma unei eventuale lichidări a activelor companiei, în funcție de numărul de acțiuni deținute și de ponderea acestora în totalul acțiunilor emise de companie.

Acțiuni preferențiale

Acțiunile preferentiale sunt specifice de la o firmă la alta și se caracterizează prin faptul că dau anumite drepturi deținătorilor lor, dar în același timp, și iau alte drepturi acestora. Acțiunile preferențiale conferă deținătorilor prioritate față de restul acționarilor în cazul lichidării companiei .

Fonduri de investiții

Fondurile de investiții sunt entități destinate investitorilor ce nu au timp sau nu doresc să își construiască singuri un portofoliu individual de investiții în instrumente financiare. Prin intermediul unor fonduri de investitii se colectează resurse financiare de la mai multe persoane cu scopul de a le investi în vederea obținerii unui profit viitor. Este important să subliniem că nu exista fondurile de investiții  garantate de stat.

ETF-uri

ETF-urile (Exchange-Traded Funds) sunt fonduri de investiții tranzacționate la bursă, care urmăresc un indice, un sector sau o categorie de active (acțiuni). Ele sunt similare cu fondurile mutuale, dar se tranzacționează ca acțiuni pe bursele de valori și au un preț care fluctuează în funcție de cerere și ofertă. Spre deosebire de unitățile de fond, care au un preț stabilit la finalul zilei în funcție de valoarea activului net, prețul ETF-urilor variază pe tot parcursul ședinței de tranzacționare.

Prețul unui ETF indică valoarea de piață a acestuia, care poate fi diferită de cea a activului net unitar, și reprezintă un produs al cererii și ofertei pe piața respectivă.

Fonduri mutuale

Fondurile mutuale sunt fonduri de investiții care adună capitalul de la mai mulți investitori și îl investesc într-o gamă diversificată de active, cum ar fi acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare. Fondurile mutuale sunt gestionate de profesioniști și oferă oportunități de diversificare (care este avantajul major al acestora)  și gestionare a riscului pentru investitori. Prin investirea în fonduri de investitii, o persoană are acces la un portofoliu diversificat de active, ceea ce poate reduce riscul asociat cu investițiile, deoarece performanța unui singur titlu nu va avea un impact semnificativ asupra întregului portofoliu.

Cum să începi investițiile la bursă

Ca să începi investițiile la bursă este necesar să înțelegi cum funcționează piața de valori, să îți stabilești obiective financiare, să îți evaluezi veniturile și cheltuielile pentru a stabili cât poți să investești lunar, să îți deschizi un cont de tranzacționare sau să îți alegi un broker, să alegi investiții diversificate pentru portofoliul tău, să îți stabilești exact strategia de investiții și orizontul de timp, să îți monitorizezi investițiile periodic și să îți ajustezi strategia de tranzacționare, dacă este cazul.

Alegerea unui broker online

Alegerea unui broker online este o decizie care depinde de nevoile și preferințele individuale ale investitorului, și care este luată în funcție de mai mulți factori, cum ar fi: nevoia și obiectivele de investiții, tipul de broker dorit, dacă este autorizat sau nu, sau dacă este disponibil, taxele și comisioanele pe care acesta le practică, platforma de tranzacționare folosită, instrumentele și resursele de cercetare oferite, lichiditatea, serviciile pentru clienți și recenziile sau ratingurile acestora. Este, de asemenea, recomandat, să se testeze mai întâi platforma și serviciile brokerului prin intermediul unui cont demo, înainte de a decide și de a efectua tranzacții reale.

Deschiderea unui cont de investiții

Deschiderea unui cont de investiții presupune parcurgerea următorilor pași : cercetarea și alegerea brokerului în funcție de ofertele și comisioanele sale, accesarea site-ului web al brokerului și completarea formularelor online cu informațiile personale și detaliile financiare, verificarea, de către broker, a identității și a informațiilor financiare, selectarea tipului de cont ( poate fi  cont individual, un cont comun sau un cont de pensie) și completarea documentelor suplimentare, finanțarea contului, conform recomandării brokerului (fie prin transfer bancar, fie depunere de cecuri sau alte metode de plată acceptate de broker), și, în final, confirmarea contului de către broker și finalizarea deschiderii. După confirmare, investitorul poate începe efectuarea tranzacțiilor în platformă.

Înțelegerea pieței de valori

Înțelegerea pieței de valori este un proces continuu și necesită timp și efort pentru a obține cunoștințele și experiența necesare pentru a lua decizii de investiții informate și eficiente. Astfel, un investitor trebuie să înțeleagă modul în care funcționează piețele financiare, cum sunt evaluate și tranzacționate activele, cum sunt acestea influențate de factorii economici și geopolitici și cum se evaluează riscul și rentabilitatea investițiilor. Investitorul trebuie să facă diferența dintre acțiuni și obligațiuni, să înțeleagă cum funcționează tranzacțiile pe bursă, să cunoască factorii macroeconomici (cum ar fi inflația, ratele dobânzilor, creșterea economică, șomajul și politica fiscală), să realizeze evaluarea valorii intrinseci a unei investiții în funcție de veniturile, fluxul de numerar și perspectivele de creștere a unei companii, să știe să realizeze diversificarea portofoliului pentru a reduce riscul investițional, să-și perfecționeze abilitățile de analiză și investiții pe măsură ce acumulează experiență.

Strategii fundamentale de investiții

Strategiile fundamentale de investiții sunt orientate către evaluarea valorii intrinseci a unei investiții pe baza analizei factorilor fundamentali care afectează prețul sau performanța acelei investiții. Aceste strategii se concentrează pe analiza datelor economice, financiare și a altor factori care influențează performanța unei companii sau a unei clase de active.

Diversificarea portofoliului

Diversificarea portofoliului este o strategie importantă în investiții, care implică distribuirea capitalului investit în mai multe clase de active sau investiții individuale pentru a reduce riscul general al portofoliului. Principiul de bază al diversificării este că, prin investirea într-o gamă largă de active, riscul asociat cu o singură investiție sau o anumită clasă de active poate fi redus, deoarece rezultatul negativ al unei investiții poate fi compensat de performanța pozitivă a altora. Diversificarea poate să aibă loc între clase de active, între sectoare și industrii, poate să fie geografică etc. Diversificarea portofoliului nu elimină complet riscul, dar poate ajuta la reducerea riscului general și la protejarea capitalului împotriva unor evenimente adverse de piață.

Investiția pe termen lung vs. speculația pe termen scurt

Investiția pe termen lung și speculația pe termen scurt sunt două abordări diferite în investiții, fiecare având propriile sale avantaje și riscuri. În esență, investiția pe termen lung implică achiziționarea de active cu scopul de a le deține pentru o perioadă extinsă de timp, de obicei ani sau chiar decenii, iar speculația pe termen scurt implică achiziționarea și vânzarea rapidă a activelor în încercarea de a profita de mișcările de preț pe termen scurt, care pot avea loc într-un interval de câteva secunde, minute, ore, zile sau săptămâni. Este important ca investitorii să își aleagă abordarea care se potrivește cel mai bine cu obiectivele lor financiare, nivelul lor de confort, cu riscul asumat și orizontul lor de investiții.

Află mai multe despre investițiile sustenabile aici!

Cum să analizezi acțiunile

Analiza acțiunilor este un proces complex care implică evaluarea unor factori diverși care pot influența prețul și performanța unei companii pe piață, iar în mod curent se practică: analiza fundamentală și analiza tehnică. Ambele tipuri de analiză pot fi utilizate împreună sau separat, fiind esențial să se adapteze metodele de analiză în funcție de schimbările pieței și de evoluția condițiilor economice. Analiza fundamentală se bazează pe raportările financiare ale firmei

Fundamentele analizei financiare

Analiza financiară a acțiunilor implică evaluarea financiară a unei companii pentru a determina dacă acțiunile sale sunt o investiție viabilă.

Raportul financiar

Raportul financiar include un set de documente care prezintă informații financiare detaliate despre o companie, facilitând deciziile financiare. Cele mai folosite documente pentru structurarea unui raport financiar sunt : i) bilanțul contabil, care oferă o imagine de ansamblu, la un moment dat, a situației financiare, evidențiind activele sale (cum ar fi numerarul, investițiile, activele fixe etc.), datoriile (cum ar fi datoriile curente și pe termen lung) și capitalurile proprii ; ii) contul de profit și pierdere, care prezintă veniturile, costurile și profitul sau pierderea unei entități pentru o anumită perioadă de timp ; iii) fluxul de numerar, care evidențiază intrările și ieșirile de numerar ale unei entități într-o perioadă specifică de timp ; iv) raportul de capitaluri proprii, care prezintă schimbările în capitalul propriu al unei entități într-o perioadă de timp specifică, inclusiv investițiile de capital, dividendele plătite acționarilor și alte tranzacții care afectează structura capitalului.

Indicatori cheie de urmărit

Indicatorii cheie de urmărit din punct de vedere financiar se încadrează într-o varietate de categorii, cum ar fi : indicatori de lichiditate, de risc, de activitate, de eficiență, de profitabilitate, de solvabilitate și indicatori ai politicii de dividend.

Citeste in acest articol despre importanța indicatorilor de performanță in business!

Importanța cercetării de piață

Cercetarea de piață este esențială pentru investiția la bursă, deoarece oferă fundamente solide pentru luarea deciziilor de investiții informate și pentru gestionarea eficientă a portofoliilor de investiții. Principalele aspecte care trebuie urmărite sunt: înțelegerea pieței, a tendințelor de preț, identificarea oportunităților de investiție, gestionarea riscurilor, evaluarea performanței companiilor, anticiparea teendințelor și previziunea pieței, identificarea domeniilor care sunt în creștere.

Greșeli comune de evitat

Nu investi o sumă de bani pe care nu ți-o permiți să o pierzi

Orice investitor stie că investiția la bursă implică riscuri, fiind posibilă pierdereea unor sume de bani. De aceea, este necesară respectarea câtorva principii de bază pentru a minimaliza riscul: diversificarea portofoliului, investirea pe termen lung, înțelegerea riscurilor, studierea piețelor financiare, a performanței companiilor, gestionarea emoțiilor și adoptarea unei abordări raționale și calmă, precum și consultarea unor profesioniști.

Nu urmări tendințele și “ponturile fierbinți”

Decizia de a investi prin cumpărarea de acțiuni la bursă trebuie să fie fundamentată, respectiv să se bazeze pe o cercetare de piață realistă, pe analiza rapoartelor financiare ale companiilor listate la bursă, pe analiza evoluției preturilor acțiunilor și a tendințelor de dezvoltare a anumitor sectoare economice. Sub nici o formă, un investitor serios nu va lua în considerație ”moda” de a investi într-un anumit domeniu, și nici ”ponturile fiebinți”, respectiv ”indiciile prețioase” pentru cele mai profitabile fonduri de investitii.   

Resurse și instrumente utile pentru începători

Cu siguranță, disponibilitatea resurselor financiare pentru un investitor îi conferă acestuia posibilitatea de a investi la bursă, în speranța obținerii unui profit. În schimb, dacă resursele financiare nu sunt disponibile, exista opțiuni pe piață destinate aportului de lichidități pentru derularea planurilor de investiții, atunci când acestea există.

Descoperă optiunile Omnicredit pentru deblocarea resurselor financiare!

Concluzie

Pentru investiții la bursă de către începători, este important ca aceștia să înceapă cu o sumă minimă de investit la bursa, deci cu pași mici. Este, totodată, nevoie ca ei să învețe lucrurile fundamentale despre un fond de investiții sau chiar să urmeze un curs de investitii la bursă înainte de a lua decizia majoră de a investi. Investițiile la bursă implică riscuri și nu există nicio garanție că se va obține profit. Sunt deci necesare cercetări adecvate, gestionarea riscului și este întotdeauna bine să fie consultat un consilier financiar profesionist înainte de a face investiții importante.

ELISA RUSU, CEO & Board Member OMNICREDIT, are o experienta de peste 20 de ani in sectorul financiar bancar, experienta dobandita in cadrul celor mai mari banci din Romania, una dintre ele fiind Banca Transilvania, unde a implementat si a coordonat directia de factoring, pe o perioada de circa 9 ani.

Increzatoare in fortele proprii, gratie experientei dobandite si pentru ca ii plac provocarile, Elisa Rusu s-a hotarat sa intre in anteprenoriat impreuna cu un fond de Investitii, dezvoltand de la zero un proiect inovator, lansand astfel pentru prima data in Romania, o platforma fintech, ce oferă solutii de factoring şi microfinantare online, adresata in mod special micilor anteprenori.

Intelegand ca aceasta zona era foarte putin deservita in cadrul bancilor, fiind totodata o zona destul de permisiva, Elisa Rusu dezvolta si conduce cu succes fintech-ul OMNICREDIT, prin intermediul caruia a finantat pana astazi sute de clienti, venind in intampinarea acestora cu diferite tipuri de produse de finantare personalizate, pentru a le putea acoperi toate nevoile financiare.

Traiectoria profesionala a Elisei Rusu a fost de la bun inceput progresiva, absolvind Facultatea de Relatii Economice Internationale in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, urmata de un MBA cu specializare in Management Financiar-Bancar, care i-a deschis drumul spre evolutia carierei ulterioare.

Si-a propus de-a lungul timpului sa sustina si sa fie alaturi de micii antreprenori, participand in calitate de Mentor la diverse programe de instruire si cursuri educationale, despre factoring si organizare financiara.

A luat deseori parte la interviuri valoroase, in calitate de invitat la diverse emisiuni TV, sustinand sprijinul neconditionat oferit afacerilor mici si mijlocii, prin solutii de finantare flexibile si fara birocratie.

Articole pe blog