Informare GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea – TELECREDIT IFN SA

 • Adresa: Bucuresti, Sector 1, Strada Dr. Iacob Felix, Nr. 55, Et. 4
 • Reg. Com. nr.: J40/7586/2014
 • CUI: RO33317138
 • Nr. contact: 021.9933

DPO – Ramona Stanemir

 • Adresa: Bucuresti, Sector 1, Strada Dr. Iacob Felix, Nr. 55, Et. 4
 • Nr. contact: 0731005336
 • Adresa de e-mail: dpo@telecredit.ro

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679,“GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, TELECREDIT IFN SA, vă informeaza: 

Prin platforma online OMNICREDIT , Telecredit IFN SA prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice si juridice: clienti/potentiali clienti/fosti clienti, beneficiari / potentiali beneficiari ai contractului de creditare, persoane desemnate de client in relatia cu TELECREDIT, debitori ai clientului. Telecredit prelucreaza exclusiv datele care ii sunt necesare scopurilor prelucrarii.

Scopurile prelucrarii: Prin platforma online OMNICREDIT se prelucreaza datele cu caracter personal declarate in vederea prestarii serviciilor de creditare si factoring/scontare in urmatoarele scopuri, de a face demersuri in vederea desfasurarii etapelor aferente contractului de creditare: cunoasterea clientului, analiza bonitatii clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare/factoring/scontare, tragerea creditului, administrarea creditului, a serviciului de factoring/scontare, incasari asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare, crearea contului de utilizator, a activitatilor de marketing, precum si in scopul indeplinirii unor obligatii legale privind auditul, cunoasterea clientelei, scopul prevenirii si identificarii potentialelor fraude.

Datele speciale
Prelucram date speciale privind sanatatea dvs. doar in scopul indentificarii unor alternative de plata a creditului.

La aplicarea prin platforma Omnicredit a unei cereri de cesiune creante se culeg date din surse disponibile public cum ar fi RECOM, AEGRM, Ministerul Finantelor Publice, ANAF, Portalul Instantelor de Judecata, Linkedin, website-ul organizatiei din care faceti parte.

Temeiul legal al prelucrarii: Temeiul prelucrarii este constituit din: (1) consimtamant privind datele necesare activitatii de marketing, identificarea unor alternative de plata a creditului si pentru crearea contului utilizator, (2) realizarea contractului de creditare/factoring/scontare, cunoasterea clientului, analiza bonitatii clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, incasari asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare, (3) precum si indeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislatia specifica in domeniul creditarii/factoring/scontare, legislatia privind spalarea banilor si combaterii actelor de terorism, legislatia sectoriala)(4).Legitimul interes in vederea exercitarii actiunilor in vederea prevenirii fraudelor ce pot sa apara in activitatea de creditare/factoring/scontare, reprezentarea in instanta pentru apararea propriilor drepturi.

Categoriile de destinatari: Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul de creditare si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, Telecredit IFN SA comunica aceste date catre autoritati si organisme publice, operatori, terti sau imputernicitii sai sau altor categorii de destinatari precum:

 • Pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea acestora, catre: Banca Nationala a Romaniei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, auditori statutari, alte autoritati de stat.
 • Furnizori de servicii (inclusiv consultanti, experti, notariate, case de avocatura, firme de colectare, executori, furnizori de servicii IT & C,  furnizori de servicii de marketing si curierat, societati de arhivare, institutii bancare)
 • La solicitarea expresa: ANPC, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie, organizatii de cercetare a pietei.

Categoriile de imputerniciti

Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la obiectivul prelucrarii si asigurandu-ne prin intermediul contractului incheiat cu privire la respectarea cerintelor Regulamentului. In plus, imputernicitii se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv in ceea ce privește cerința ștergerii sau returnării datelor).

De retinut: Folosirea imputernicitilor este justificata de ratiuni de business, de cele mai multe ori vorbim despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare si asigura tehnologia prin care Operatorul sa-si poata indeplini atributiile.

Datele nu sunt transmise concomitent tuturor imputernicitilor.

Categorii de imputerniciti:

 • Firma de contabilitate (Bucuresti)
 • Firma de gazduire servere (Bucuresti)
 • Firma de soft contabil (Cluj)
 • Firma de colectare creante (Bucuresti)
 • Birouri executori judecatoresti (Romania)
 • Autoritati fiscale
 • Procesatori de plati (Bucuresti)
 • Institutii bancare (Bucuresti)
 • Furnizori de servicii de comunicatii (Bucuresti)

Acest tip de comunicare este ocazionala sau permanenta, in functie de situatie.

Durata prelucrarii:Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale, regulamentele BNR si termenele de arhivare prin legea arhivarii, ordinul ministrului de finante. In plus pentru garantiile prin consimtamant durata este atat timp cat acesta este in vigoare.

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre, nu vom putea să incheiem contractele de creditare pe care ni le solicitati sau nu vom putea executa contractul de creditare in care sunteti/veti fi parte. Pe parcursul colectarii datelor cu caracter personal, campurile obligatorii vor fi marcate distinct cu *.

Prelucrare date personale in scop de marketing direct 

In masura in care ati fost de acord, Telecredit IFN SA si/sau partenerii sai prelucreaza in scop de marketing direct(1), pentru crearea de profiluri(2), datele cu caracter personal precum: nume, data nasterii, adresa, adresa e-mail, numar de telefon.
Pentru indeplinirea scopului de marketing direct, Telecredit IFN SA , prin departamentele specializate, selecteaza si analizeaza(3) una sau mai multe dintre datele cu caracter personal mentionate anterior. In afara de acestea, mai pot fi utilizate: sex, statut marital, ocupatie, domeniul ocupatiei, venit, angajator, date socio-demografice, adresa IP, date despre comportamentul online (pagini web vizitate), date despre dispozitivul utilizat, cu mentiunea ca nu este utilizat concomitent intregul set de date.

(1) Marketing direct presupune transmiterea de oferte comerciale, newslettere, invitatii la campanii, personalizarea ofertelor, administrarea oricaror programe de loialitate sau recompensare a consumatorilor asociate contului de Client, personalizarea comunicarii cu clientii sai utilizand date personale legate de istoricul clientilor, optiuni anterioare sau preferinte de produse sau servicii si altele asemenea. Spunem in masura in care ati fost de acord, intrucat daca v-ati exprimat dezacordul, datele dvs nu vor fi prelucrate in scop de marketing direct.
(2)„creare de profiluri” inseamna orice forma de prelucrare a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevede aspecte privind situatia economica, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva.
(3) Selectia si analiza nu sunt scopuri diferite de scopul initial, nici operatiuni de prelucrare de sine-statatoare, ci modalitati prin care se realizeaza scopul de marketing direct.

Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale

Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, informare, rectificare, stergere sau uitare, portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie.

Dreptul la informare 
Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea si utilizarea datelor lor personale.

Dreptul de acces
Persoanele fizice au dreptul de a accesa datele personale si informatii suplimentare. Dreptul de acces permite persoanelor sa cunoască si sa verifice legalitatea prelucrarii.

Dreptul de rectificare
Dreptul persoanelor fizice de a rectifica datele personale inexacte sau de a le completa daca acestea sunt incomplete.

Dreptul de stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Dreptul persoanelor fizice de a le fi sterse datele cu caracter personal. Dreptul la stergere este, de asemenea, cunoscut ca „dreptul de a fi uitat”.

Dreptul de portabilitate
Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor sa obtina, sa reutilizeze si sa le fie transmise datele lor personale catre un alt operator, in scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii. In cazul in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.

Dreptul la opozitie
Persoanele fizice au dreptul să se opuna la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public / exercitarea autoritatii publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) si prelucrarea in scopul cercetării stiintifice / istorice si al statisticilor.

Dreptul de restrictionare a prelucrarii
Persoanele fizice au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor lor personale.

Drepturi legate procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri 
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o maasurăa semnificativa.
In cazul in care ne-ati oferit consimtamantul pentru prelucrarea de date personale aveti dreptul de a va retrage oricand acest consimtamant.

Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plangere la o autoritate de supraveghere.
Daca unele din datele dumneavoastră sunt incorecte sau neactualizate, va rugam sa ne informati in cel mai scurt timp posibil.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați Telecredit IFN SA la adresa de e-mail: dpo@telecredit.ro in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor si/sau la adresa poștală menționată mai mai sus.

#cameradegardapentruafacerilemici

Ghidul antreprenorului român!

Înscrie-te și tu acum, suntem mai mulți