1. Home
 2. /
 3. Informare GDPR

Informare GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea – TELECREDIT IFN SA

 • Adresa: Bucuresti, Sector 1, Strada Dr. Iacob Felix, Nr. 55, Et. 4
 • Reg. Com. nr.: J40/7586/2014
 • CUI: RO33317138
 • Nr. contact: 0731.005.336

 DPO – Mariana Nitulescu

 • Adresa: Bucuresti, Sector 1, Strada Dr. Iacob Felix, Nr. 55, Et. 4
 • Nr. contact: 0723.528.967
 • Adresa de e-mail: dpo@telecredit.ro

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679,“GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, TELECREDIT IFN SA, vă informeaza: 

Prin platforma online OMNICREDIT , Telecredit IFN SA prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice si juridice: clienti/potentiali clienti/fosti clienti, beneficiari / potentiali beneficiari ai contractului de creditare, persoane desemnate de client in relatia cu TELECREDIT, debitori ai clientului. Telecredit prelucreaza exclusiv datele care ii sunt necesare scopurilor prelucrarii:

▪ nume si prenume, pseudonim, cod client, CNP sau NIF, denumire persoana fizica autorizata si CIF;

▪ date referitoare la nationalitate, cetatenie si rezidenta (inclusiv fiscala);

▪ date aferente actului de identitate/pasaportului/actului de stare civila/permisului de conducere;

▪ adresa (domiciliul/ resedinta/adresa de corespondenta); date de contact (telefonul fix/mobil, fax, e-mail);

▪ sexul, situatie familiala, membri de familie, numele mamei inainte de casatorie;

▪ date privind studiile, situatia profesionala, ocupatia, functia, locul de munca, tipul contractului de munca (perioada determinata / nedeterminata), data ultimei angajari, date privind vechimea in munca/vechime in profesie;

▪ informatii despre veniturile realizate si sursa acestora, situatia locativa si proprietatile (mobiliare sau imobiliare) detinute;

▪ date privind conduita financiara/lichiditatea, date privind cheltuielile lunare, cheltuielile recurente de natura creditului sau alta natura, istoricul de rambursare al angajamentelor de plata asumate, eventuale litigii cu terti, produse de asigurare detinute sau care urmeaza a fi achizitionate si acoperirile furnizate prin acestea, cheltuielile cu taxele si impozitele, numarul persoanelor aflate in intretinere;

▪ informatii referitoare la activitatea frauduloasa/potential frauduloasa, constand in date referitoare la acuzatii si condamnari legate de infractiuni precum frauda, spalarea de bani si finantarea actelor de terorism;

▪ apartenenta la un grup de clienti, participatia in alte societati, precum si alte date incluse in contractele incheiate cu dumneavoastra sau generate pe parcursul executarii contractului.

▪ datele bancare, inclusiv informatii despre produsele/serviciile financiar bancare detinute, tranzactiile bancare;

▪ date referitoare la eventuale conflicte de interese;

▪ expunere politica, daca este cazul, si functia publica detinuta;

▪ date privind sanctiuni, daca este cazul;

▪ semnatura olografa sau electronica, dupa caz;

▪ orice alte date cu caracter personal, care ne sunt aduse la cunostinta in diverse contexte de catre clienti sau de catre orice alte persoane.

Datele cu caracter personal prelucrate pot fi furnizate Telecredit IFN SA:

▪ in mod direct, de catre dumneavoastra sau prin intermediul unui reprezentant legal sau conventional sau al unei alte persoane care actioneaza in numele dumneavoastra, prin completarea formularelor sau documentelor puse la dispozitie in vederea intitierii relatiei contractuale, actualizarii datelor, achizitionarii de produse si servicii, dispunerii de operatiuni, formularii unor solicitari in legatura cu relatia contractuala, indiferent de canalul de comunicare utilizat;

▪ prin consultarea, direct sau prin intermediul unor furnizori privati de baze de date, a datelor puse la dispozitia publicului de catre organisme guvernamentale sau institutii publice sau de reglementare, cum ar fi cum ar fi: Registrul Comertului (portal.onrc.ro), Ministerul de Finante (mfinante.ro), Agentia Nationala de Administrare Fiscala Fiscala (anaf.ro), Ministerul Justitiei (portal.just.ro), Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare (aegrm.ro/romarhiva.ro), Banca Nationala a Romaniei (Centrala Riscului de Credit sau Centrala Incidentelor de Plati), Monitorul Oficial, Portalul Guvernului Romanie (data.gov.ro);

▪ prin consultarea informatiilor disponibile in surse publice externe, cum ar internetul si retele sociale sau prin consultarea bazei de date proprii;

▪ de parteneri contractuali ai persoanei vizate (de exemplu parteneri care fac plati de salarii sau alte venituri catre persoana vizata ori solicita efectuarea de plati din conturile persoanei vizate).

Scopurile prelucrarii: Prin platforma online OMNICREDIT se prelucreaza datele cu caracter personal declarate in vederea prestarii serviciilor de creditare si factoring/scontare in urmatoarele scopuri, de a face demersuri in vederea desfasurarii etapelor aferente contractului de creditare: cunoasterea clientului, analiza bonitatii clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare/factoring/scontare, tragerea creditului, administrarea creditului, a serviciului de factoring/scontare, incasari asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare, crearea contului de utilizator, a activitatilor de marketing, precum si in scopul indeplinirii unor obligatii legale privind auditul, cunoasterea clientelei, scopul prevenirii si identificarii potentialelor fraude.

Datele speciale
Prelucram date speciale privind sanatatea dvs. doar in scopul indentificarii unor alternative de plata a creditului.

La aplicarea prin platforma Omnicredit a unei cereri de cesiune creante se culeg date din surse disponibile public cum ar fi RECOM, AEGRM, Ministerul Finantelor Publice, ANAF, Portalul Instantelor de Judecata, Linkedin, website-ul organizatiei din care faceti parte.

Temeiul legal al prelucrarii: Temeiul prelucrarii este constituit din:

– consimtamant privind datele necesare activitatii de marketing, identificarea unor alternative de plata a creditului si pentru crearea contului utilizator,

– realizarea contractului de creditare/factoring/scontare, cunoasterea clientului, analiza bonitatii clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, incasari asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare,

– precum si indeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislatia specifica in domeniul creditarii/factoring/scontare, legislatia privind spalarea banilor si combaterii actelor de terorism, legislatia sectoriala)

– Legitimul interes in vederea exercitarii actiunilor in vederea prevenirii fraudelor ce pot sa apara in activitatea de creditare/factoring/scontare, reprezentarea in instanta pentru apararea propriilor drepturi.

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Telecredit IFN SA in baza urmatoarelor temeiuri juridice:

     a. In vederea incheierii si derularii relatiei contractuale conform art.6 alin.1 lit. b) din Regulamentul General privind protectia datelor.

In considerarea acestui temei legal, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Telecredit IFN SA in urmatoarele scopuri:

▪ analizarea solicitarilor de servicii si produse si evaluarea eligibilitatii;

▪ furnizarea de informatii referitoare la produsele si serviciile solicitate/de care beneficiati, monitorizarea indeplinirii obligatiilor contractuale, notificarea dumneavoastra cu privire la contractele incheiate (ex. modificare/completare caracteristici/ costuri/ functionalitati/ beneficii produse/ servicii, informatii despre rate scadente/restante, luarea masurilor care se impun ca urmare a nerespectarii respectivelor obligatii contractuale (ex. colectarea de debite/ recuperare creante/ declararea scadentei anticipate);

▪ modificarea contractelor incheiate (ex. restructurari, refinantare, prelungirea duratei de creditare, amanarea platii, angajamente / conventii de plata incheiate in procedura de recuperare pe cale amiabila/ legala etc.);

▪ raportarea si transmiterea informatiilor/documentelor necesare la fondurile de garantare (ex. FNGCIMM, FGDB);

     b. In vederea indeplinirii obligatiilor legale conform art.6 alin.1 lit. c) din Regulamentul General privind protectia datelor.

In considerarea acestui temei legal, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Institutia Telecredit IFN SA in urmatoarele scopuri:

▪ identificarea si cunoasterea clientelei, realizarea analizelor de risc, raportarea tranzactiilor suspecte, prevenirea fraudelor, respectiv in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, inclusiv prin colectarea in sistemul informatic de evidenta a datelor continute in actele de identitate ale clientului;

▪ gestionarea controalelor si investigatiilor, respectiv realizarea raportarilor catre autoritatile / institutiile autorizate, cum ar fi ANAF, ANPC, BNR, CRC, ANSPDCP, ASF/BVB, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar, potrivit competentelor acestora;

▪ realizarea pe calea executarii silite a sumelor datorate precum si administrarea popririlor si sechestrelor, conform prevederilor Codurilor de Procedura Civila si Penala, ale Codului Fiscal si de Procedura Fiscala, inclusiv a prevederilor legilor speciale in materie;

▪ punerea in executare a hotararilor instantelor judecatoresti;

▪ realizarea misiunilor de audit obligatorii;

▪ reevaluarea garantiilor, calculului provizioanelor;

▪ auditarea situatiilor financiare;

▪ gestionarea conflictelor de interese;

▪ evidenta si gestionarea triscurilor specifice activitatii desfasurate, in concordanta cu reglementarile europene si internationale, referitoare la cerintele minime de capital, supravegherea adecvarii capitalului si disciplina de piata a institutiilor bancare;

▪ indeplinire a obligatiilor in materie fiscala, inclusiv cu privire la impozitele si taxele cu retinere la sursa;

▪ acordarea anumitor beneficii/facilitati prevazute de lege.

▪ asigurarea securitatii fizice prin monitorizare video, conform prevederilor legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

▪ stocarea si arhivarea informatiilor.

     c. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale institutiei conform art.6 alin.1 lit. f) din Regulamentul General privind protectia datelor.

In considerarea acestui temei legal, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Telecredit IFN SA in urmatoarele scopuri:

▪ efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice)/studii de piata, atat cu privire la produse/ servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru monitorizarea satisfactiei clientului si a calitatii serviciilor si produselor achizitionate, pentru imbunatatirea si dezvoltarea continua a produselor/ serviciilor/ proceselor interne;

▪ realizarea unor profile, segmente, tipologii in vederea prezentarii/furnizarii celor mai potrivite produse/ servicii;

▪ proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT, stocarea bazelor de date;

▪ marketing direct, dupa caz;

▪ planificarea unei dezvoltari strategice, realizarea previziunilor privind dinamica de portofoliu, realizarea previziunilor de business pe indicatori de performanta, stabilirea bugetelor, stabilirea elementelor de cost pentru produsele/ serviciile institutiei;

▪ monitorizarea tranzactiilor pentru prevenirea fraudelor si investigarea acestora;

▪ realizarea raportarilor interne catre organele de conducere, inclusiv in vederea asigurarii unor masuri prudentiale, prevenirea riscului operational, inclusiv a fraudelor, gestiunea refuzurilor la plata;

▪ asigurarea unui nivel ridicat de securitate atat la nivelul sistemelor informatice, cat si in cadrul locatiilor fizice (de ex: unitati teritoriale, centre regionale/ de afaceri, sediul central);

▪ incheierea si gestionarea unor contracte de finantare sau cesiuni de creante;

▪ colectarea de debite/ recuperarea de creante;

▪ gestionarea conflictelor de interese;

▪ constatarea, exercitarea sau apararea in instanta a unor drepturi ale institutiei, recuperarea prejudiciilor, precum si constituirea de probe si realizarea de monitorizari in acest sens;

▪ inregistrarea interactiunilor prin canalele oficiale de comunicare, cu scopul de a furniza dovada cererii/ acordului/ optiunii cu privire la anumite servicii financiar-bancare, dupa caz;

▪ monitorizarea video pentru securitatea spatiilor si a bunurilor in vederea prevenirii unor imprejurari de natura a afecta negativ institutia de credit sau persoana vizata (alte situatii decat cele acoperite de obligatiile legale);

▪ stocarea si arhivarea informatiilor.

     d. In baza consimtamantului dumneavoastra conform art.6 alin.1 lit. a) din Regulamentul General privind protectia datelor.

In considerarea acestui temei legal, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Telecredit IFN SA in urmatoarele scopuri:

▪ pentru verificarile / interogarile care stau la baza analizei riscurilor de creditare in cadrul bazelor de date reprezentate de Centrala Riscului de Credit si ANAF, in cazul in care solicitati un produs de creditare;

▪ pentru profilarea in scop de marketing si pentru marketing direct;

▪ in vederea realizarii inregistrarii audio a convorbirilor telefonice, cu scopul de a imbunatati calitatea serviciilor;

▪ acordarea anumitor beneficii/facilitati prevazute de lege, in baza solicitarii dumneavoastra care va reprezenta consimtamantul implicit;

▪ analizare a comportamentului cu prilejul accesarii website-ul OMNICREDIT, prin folosirea de cookies, atat ale institutiei de credit, cat si ale tertilor.

In situatia in care nu v-ati exprimat acordul pentru realizarea acestor operatiuni, ele nu vor fi realizate.

Categoriile de destinatari: Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul de creditare si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, Telecredit IFN SA comunica aceste date catre autoritati si organisme publice, operatori, terti sau imputernicitii sai sau altor categorii de destinatari precum:

 • Pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea acestora, catre: Banca Nationala a Romaniei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, auditori statutari, alte autoritati de stat.
 • Furnizori de servicii (inclusiv consultanti, experti, notariate, case de avocatura, firme de colectare, executori, furnizori de servicii IT & C,  furnizori de servicii de marketing si curierat, societati de arhivare, institutii bancare)
 • La solicitarea expresa: ANPC, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie, organizatii de cercetare a pietei.

Categoriile de imputerniciti

Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la obiectivul prelucrarii si asigurandu-ne prin intermediul contractului incheiat cu privire la respectarea cerintelor Regulamentului. In plus, imputernicitii se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv in ceea ce privește cerința ștergerii sau returnării datelor).

De retinut: Folosirea imputernicitilor este justificata de ratiuni de business, de cele mai multe ori vorbim despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare si asigura tehnologia prin care Operatorul sa-si poata indeplini atributiile.

Datele nu sunt transmise concomitent tuturor imputernicitilor.

Categorii de imputerniciti:

 • Firma de contabilitate (Bucuresti)
 • Firma de gazduire servere (Bucuresti)
 • Firma de soft contabil (Cluj)
 • Firma de colectare creante (Bucuresti)
 • Birouri executori judecatoresti (Romania)
 • Autoritati fiscale
 • Procesatori de plati (Bucuresti)
 • Institutii bancare (Bucuresti)
 • Furnizori de servicii de comunicatii (Bucuresti)

Acest tip de comunicare este ocazionala sau permanenta, in functie de situatie.

Durata prelucrarii: Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale, regulamentele BNR si termenele de arhivare prin legea arhivarii, ordinul ministrului de finante. In plus pentru garantiile prin consimtamant durata este atat timp cat acesta este in vigoare.

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre, nu vom putea să incheiem contractele de creditare pe care ni le solicitati sau nu vom putea executa contractul de creditare in care sunteti/veti fi parte. Pe parcursul colectarii datelor cu caracter personal, campurile obligatorii vor fi marcate distinct cu *.

Prelucrarea (inclusiv stocarea) datelor cu caracter personal se realizeaza pe durata de valabilitate a contractelor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de la data incheierii exerciţiului financiar in cursul caruia au fost intocmite documentele ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate, conform legislatiei aplicabile in domeniul contabilitatii si a normelor legale privind arhivarea documentelor, respectiv pe durata existentei unui alt temei legal justificativ, daca este cazul.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in scopul cunoasterii clientelei si pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului cel putin 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri.

Datele cu caracter personal transmise catre Centrala Riscului de Credit sunt stocate de aceasta timp de 7 ani de la data inscrierii.

In situatia in care v-ati exprimat in prealabil consimtamantul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct, datele dumneavoastra vor fi prelucrate in acest scop pe durata relatiei contractuale, precum si pentru o perioada de 5 ani de la incetarea acesteia. In cazul in care va retrageti consimtamantul, datele dumneavoastra nu vor mai fi prelucrate in acest scop, fara ca retragerea consimtamantului sa afecteze legalitatea operatiunilor de prelucrare anterioare.

Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, institutia de credit sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Prelucrare date personale in scop de marketing direct 

In masura in care ati fost de acord, Telecredit IFN SA si/sau partenerii sai prelucreaza in scop de marketing direct(1), pentru crearea de profiluri(2), datele cu caracter personal precum: nume, data nasterii, adresa, adresa e-mail, numar de telefon.
Pentru indeplinirea scopului de marketing direct, Telecredit IFN SA , prin departamentele specializate, selecteaza si analizeaza(3) una sau mai multe dintre datele cu caracter personal mentionate anterior. In afara de acestea, mai pot fi utilizate: sex, statut marital, ocupatie, domeniul ocupatiei, venit, angajator, date socio-demografice, adresa IP, date despre comportamentul online (pagini web vizitate), date despre dispozitivul utilizat, cu mentiunea ca nu este utilizat concomitent intregul set de date.

(1) Marketing direct presupune transmiterea de oferte comerciale, newslettere, invitatii la campanii, personalizarea ofertelor, administrarea oricaror programe de loialitate sau recompensare a consumatorilor asociate contului de Client, personalizarea comunicarii cu clientii sai utilizand date personale legate de istoricul clientilor, optiuni anterioare sau preferinte de produse sau servicii si altele asemenea. Spunem in masura in care ati fost de acord, intrucat daca v-ati exprimat dezacordul, datele dvs nu vor fi prelucrate in scop de marketing direct.
(2)„creare de profiluri” inseamna orice forma de prelucrare a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevede aspecte privind situatia economica, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva.
(3) Selectia si analiza nu sunt scopuri diferite de scopul initial, nici operatiuni de prelucrare de sine-statatoare, ci modalitati prin care se realizeaza scopul de marketing direct.

Destinatarii datelor cu caracter personal

In functie de relatiile pe care le aveti cu institutia noastra, dupa caz, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise catre:

▪ persoana vizata sau reprezentantii legali sau conventionali ai persoanei vizate;

▪ parteneri contractuali ai institutiei (cum ar fi, agentii de colectare a debitelor/ recuperare a creantelor si agenti de teren, curieri, notari, avocati, consultanti, contabili, evaluatori autorizati, cenzori si auditori, furnizori de servicii IT, de servicii de arhivare in format fizic si/sau electronic sau alti furnizori de servicii, tinuti de obligatia de confidentialitate cu privire la datele transmise);

▪ furnizori de servicii de cercetare de piata, de transmitere a comunicarilor de marketing;

▪ entitati cu care institutia de credit a incheiat contracte de finantare sau cesiuni de creante;

▪ operatori asociati, cum ar fi: FNGCIMM, Fondul de Garantare a Creditului Rural, Centrala Riscului de Credit (constituita in cadrul BNR), Centrala Incidentelor de Plati (constituita in cadrul BNR), Depozitarul Central, respectiv catre alti operatori asociati astfel cum sunt acestia reglementati conform prevederilor legale in vigoare;

▪ autoritati de stat, conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi: Banca Nationala a Romaniei, ANAF, Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Consiliul Concurentei, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar;

▪ autoritati judiciare/de investigatie, autoritati judecatoresti, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, birouri executori judecatoresti.

Datele transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.

Necesitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt necesare un vederea indeplinirii scopurilor mai sus mentionate. Nefurnizarea datelor cu caracter personal necesare poate cauza intarzieri in disponibilitatea anumitor produse si servicii sau ne poate face imposibila furnizarea serviciilor si/sau a produsului solicitat.

In situatia in care va opuneti prelucrarii de date in scopuri care au la baza temeiul interesului legitim, va informam ca acesta optiune va fi analizata si, in functie de situatia particulara a persoanei vizate, veti primi un raspuns conform Regulamentului General privind protectia datelor.

In cazul operatiunilor de prelucrare a datelor intemeiate pe consimtamantul dumneavoastra, mentionam ca lipsa consimtamantului va conduce le nerealizarea operatiunii respective.

Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale

Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, informare, rectificare, stergere sau uitare, portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie.

Dreptul la informare 
Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea si utilizarea datelor lor personale.

Dreptul de acces
Persoanele fizice au dreptul de a accesa datele personale si informatii suplimentare. Dreptul de acces permite persoanelor sa cunoască si sa verifice legalitatea prelucrarii.

Dreptul de rectificare
Dreptul persoanelor fizice de a rectifica datele personale inexacte sau de a le completa daca acestea sunt incomplete.

Dreptul de stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Dreptul persoanelor fizice de a le fi sterse datele cu caracter personal. Dreptul la stergere este, de asemenea, cunoscut ca „dreptul de a fi uitat”.

Dreptul de portabilitate
Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor sa obtina, sa reutilizeze si sa le fie transmise datele lor personale catre un alt operator, in scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii. In cazul in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.

Dreptul la opozitie
Persoanele fizice au dreptul să se opuna la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public / exercitarea autoritatii publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) si prelucrarea in scopul cercetării stiintifice / istorice si al statisticilor.

Dreptul de restrictionare a prelucrarii
Persoanele fizice au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor lor personale.

Drepturi legate procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri 
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o maasurăa semnificativa.
In cazul in care ne-ati oferit consimtamantul pentru prelucrarea de date personale aveti dreptul de a va retrage oricand acest consimtamant.

Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plangere la o autoritate de supraveghere.
Daca unele din datele dumneavoastră sunt incorecte sau neactualizate, va rugam sa ne informati in cel mai scurt timp posibil.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați Telecredit IFN SA la adresa de e-mail: dpo@telecredit.ro in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor si/sau la adresa poștală Str. Dr. Iacob Felix, nr. 55, sector 1, Bucuresti.

In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal, institutia noastra va raspunde acestei solicitari, fara intarziere, in termen de cel mult o luna de zile, in conditiile prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor.

Masurile implementate de Telecredit IFN SA in vederea asigurarii protectiei datelor cu caracter personal

Telecredit IFN acorda o importanta sporita datelor tale cu caracter personal si intelege sa se conformeze cu cerintele legale in materia protectiei datelor cu caracter personal. In acest sens, institutia a numit un responsabil cu protectia datelor, a adoptat un cadru normativ intern privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv gestionarea incidentelor de securitate, solutionarea cererilor persoanelor vizate, evaluarea de impact asupra protectiei datelor, instruirea si testarea periodica a angajatilor pentru aprofundarea si constientizarea activitatii de protectie a datelor, a implementat masuri tehnice si organizatorice care sa asigure confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor cu caracter personal. De asemenea institutia de credit a luat masuri de protectie a datelor, inclusiv in relatiile cu partenerii sai catre care transfera date cu caracter personal, in functie de calitatea acestora in raport cu institutia (persoane imputernicite sau operatori asociati).