1. Home
 2. /
 3. Blog
 4. /
 5. Omnicredit
 6. /
 7. Cesiunea de creanta –...
cesiunea de creanta Omnicredit

Cesiunea de creanta – O analiza detaliata

Cesiunea de creanță este o metodă de finanțare prin care transferi anumite drepturi de încasare unei terțe persoane. În următoarele rânduri, îți vom prezenta în detaliu ce înseamnă cesiunea de creanță și cum această soluție financiară vine în ajutorul companiilor. Astfel, vei putea decide chiar tu dacă această opțiune este potrivită pentru afacerea ta!

Ce înseamnă cesiune de creanță?

Cesiunea de creanță este operațiunea prin care cedentul transferă către un cesionar dreptul de proprietate asupra unei creanțe.

Creanța este dreptul de a încasa o sumă. În general, creanțele pot reprezenta:

 • contravaloarea unui bun sau serviciu vândut ori
 • un împrumut acordat.

Sunt trei părți implicate într-o cesiune:

Debitorul cedat – este acela care datorează banii, cel caruia i s-au livrat produsele/prestat serviciile.

Cedentul – este cel care transmite creanța catre cesionar. Este furnizorul care a livrat bunul (sau serviciul) sau cel care a acordat împrumutul.

Cesionarul – este cel care primește creanța.

Astfel, inițial, Cedentul are de încasat bani de la Debitorul cedat.

Cedentul transferă dreptul de încasare către Cesionar.

La finalul operațiunii de cesiune, Cesionarul are de încasat bani de la Debitorul cedat.

Cesiunea de creanță: componentele cheie

Contractul de cesiune

Contractul de cesiune creanțe se încheie între Cedent și Cesionar și trebuie să conțină următoarele elemente:

 • Datele Cedentului și Cesionarului (cele două părți din contract)
 • Datele debitorului cedat
 • Valoarea creanței, scadența și alte elemente importante legate de sumele de încasat
 • Prețul la care este cesionată creanța și termenii de plată
 • Data la care se transferă efectiv dreptul de proprietate asupra creanței
 • Garanțiile oferite de Cedent și alte clauze de garantare
 • Drepturile și obligațiile Cedentului și Cesionarului
 • Alte clauze suplimentare

Observație: Debitorul cedat nu face parte din contract și nu este necesar să i se ceară acordul pentru cesiune.

Cesiunea de creanță vs. cesiunea de contract

Cesiunea de creanță implică transferul dreptului de proprietate asupra unor sume de bani datorate efectiv. De exemplu, una sau mai multe facturi emise către un client pot face obiectul unei cesiuni de creanțe.

Cesiunea de contract se referă la cedarea tuturor drepturilor și obligațiilor care decurg dintr-un contract. În acest caz, un terț preia locul pe care îl are o parte dintr-un contract. De exemplu, cesionarea unui contract de închiriere presupune transferul dreptului de încasare a chiriei lunii curente, dar și a chiriei pe lunile următoare.

Care sunt efectele cesiunii de creanță?

Sunt 3 efecte importante ale acestei operațiuni:

 • Transferul riscului de neplată

Odată ce s-a efectuat cesiunea, Cedentul este absolvit de riscul neîncasării banilor. Dacă Debitorul cedat nu își plătește datoria, Cesionarul suportă pierderea provocată de neîncasarea creanțelor.

 • Transferul dreptului de proprietate asupra creanței.

Dreptul de proprietate asupra creanței se transferă de la Cedent către Cesionar, ceea ce înseamnă că acesta din urmă poate vinde creanța, poate să o cedeze altuia la rândul său, ori o poate folosi cum dorește.

 • Debitorul va achita suma către Cesionar.

În baza contractului de creanță, Debitorul cedat este înștiințat că nu va mai efectua plata către Cedent, ci către Cesionar.

Exemplificarea procesului de cesiune de creanță

În general, cesiunea de creanță se referă la transferul dreptului de proprietate asupra unor sume ce rezultă din vânzarea bunurilor și serviciilor sau din acordarea unor împrumuturi. Totuși noțiunea de creanță este mai amplă. Află aici mai multe detalii despre tipurile de creanțe și rolul acestora

Pentru a exemplifica procesul de cesiune a unei creanțe, să luăm exemplul vânzării unor produse:

Firma A a cumpărat bunuri de la Firma B în sumă de 100.000 lei, urmând să achite factura peste 60 zile.

Firma B are nevoie imediată de lichidități și decide să cesioneze factura către un Cesionar.

Pentru a efectua operațiunea, Cesionarul și Firma B încheie un contract de cesiune de creanță în care se specifică toate elementele obligatorii pentru acest tip de contract.

După semnarea contractului, Cesionarul înștiințează Firma A că i-a fost cesionata creanța în sumă de 100.000 lei. Astfel, Firma A află că la împlinirea scadenței de 60 de zile va achita cei 100.000 lei în contul bancar al Cesionarului.

De asemenea, Firma B transmite anumite anumite documente relevante către Cesionar – de exemplu factura de 100.000 lei, care validează creanța.

Cesionarul achită către Firma B suma convenită în contractul de cesiune.

Ulterior, la împlinirea termenului scadent de 60 de zile al facturii, Firma A achită 100.000 lei în contul bancar al Cesionarului.

Implicațiile fiscale ale Cesiunii de Creanță

În practică se întâlnesc două modalități prin care Cesionarul obține venituri din cesiunea de creanță:

 1. Cesionarul cumpără creanța de la Cedent contra unei sume mai mici decât valoarea acesteia. Diferența dintre valoarea integrală a creanței și valoarea la care Cesionarul a cumpărat-o de la Cedent reprezintă un venit pentru Cesionar.
 1. Cesionarul cumpără creanța de la Cedent la valoarea integrală a acesteia, percepând un comision pentru această operațiune. Comisionul reprezintă venit pentru Cesionar.

În ambele cazuri, venitul obținut de Cesionar se impozitează potrivit Codului Fiscal, în timp ce pentru Cedent, aceeași sumă reprezintă o cheltuială și diminuează profitul impozabil al acestuia.

Dacă urmează să efectuezi o cesiune de creanță, este bine să consulți în prealabil un profesionist contabil. Acesta te va ajuta cu o încadrare corectă în legislație a tranzacției respective.

Cesiunea de Creanță ca Formă de Vanzare a Creanțelor

Cesiunea de creanță și vânzarea creanțelor

Cesiunea de creanță reprezintă transferul drepturilor de creanță de la Cedent către Cesionar. Acest transfer poate fi realizat prin intermediul unui act de cesiune de creanță (contract), în care Cedentul cedează toate drepturile sale asupra creanței către Cesionar. Cesiunea de creanță se realizează de obicei în schimbul unei sume de bani sau al unor alte beneficii convenite între părți.

Vânzarea creanțelor se referă la actul de a vinde creanțele către un terț, numit Cumpărătorul creanțelor. În acest caz, creditorul inițial (Vânzătorul) transferă proprietatea asupra creanțelor către Cumpărător, iar acesta devine noul creditor al debitorului. Vânzarea creanțelor poate fi realizată prin intermediul unui contract de vânzare de creanțe, în care se stabilesc termenii și condițiile transferului.

Diferența principală între cesiunea de creanță și vânzarea creanțelor constă în modul în care se transferă drepturile asupra creanțelor. În cazul cesiunii de creanță, drepturile de creanță sunt transferate, dar Cedentul poate păstra anumite responsabilități sau garanții față de Cesionar. În schimb, în cazul vânzării creanțelor, proprietatea asupra creanțelor este transferată complet către Cumpărător, iar Vânzătorul nu mai are nicio legătură cu creanța respectivă.

Impactul economic al vânzării creanțelor prin cesiune

Vânzarea creanțelor prin cesiune poate fi benefică pentru o afacere deoarece oferă fluxuri de numerar imediate și totodată reduce riscul de neîncasare a creanțelor.

Totodată această operațiune are dezavantajul că suma obținută prin vânzarea de creanță este mai mică decât valoarea reală a acesteia. Se reduce astfel profitul și uneori poate afecta relațiile cu clientul.

Concluzie

Cesiunea de creanță reprezintă o opțiune atractivă pentru creditorii care doresc să-și lichideze creanțele înainte de termenul scadent și să își asigure lichidități imediate pentru finanțarea activităților curente sau pentru a investi în noi oportunități.

ELISA RUSU, CEO & Board Member OMNICREDIT, are o experienta de peste 20 de ani in sectorul financiar bancar, experienta dobandita in cadrul celor mai mari banci din Romania, una dintre ele fiind Banca Transilvania, unde a implementat si a coordonat directia de factoring, pe o perioada de circa 9 ani.

Increzatoare in fortele proprii, gratie experientei dobandite si pentru ca ii plac provocarile, Elisa Rusu s-a hotarat sa intre in anteprenoriat impreuna cu un fond de Investitii, dezvoltand de la zero un proiect inovator, lansand astfel pentru prima data in Romania, o platforma fintech, ce oferă solutii de factoring şi microfinantare online, adresata in mod special micilor anteprenori.

Intelegand ca aceasta zona era foarte putin deservita in cadrul bancilor, fiind totodata o zona destul de permisiva, Elisa Rusu dezvolta si conduce cu succes fintech-ul OMNICREDIT, prin intermediul caruia a finantat pana astazi sute de clienti, venind in intampinarea acestora cu diferite tipuri de produse de finantare personalizate, pentru a le putea acoperi toate nevoile financiare.

Traiectoria profesionala a Elisei Rusu a fost de la bun inceput progresiva, absolvind Facultatea de Relatii Economice Internationale in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, urmata de un MBA cu specializare in Management Financiar-Bancar, care i-a deschis drumul spre evolutia carierei ulterioare.

Si-a propus de-a lungul timpului sa sustina si sa fie alaturi de micii antreprenori, participand in calitate de Mentor la diverse programe de instruire si cursuri educationale, despre factoring si organizare financiara.

A luat deseori parte la interviuri valoroase, in calitate de invitat la diverse emisiuni TV, sustinand sprijinul neconditionat oferit afacerilor mici si mijlocii, prin solutii de finantare flexibile si fara birocratie.

Articole pe blog