1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Omnicredit
  6. /
  7. PFA sau SRL? Ghid...
PFA-sau-SRL-2024-Omnicredit

PFA sau SRL? Ghid complet pentru alegerea corecta in 2024

Orice inițiativă economică a unui antreprenor se dezvoltă și se concretizează într-o afacere rentabilă fiind în permanență dependentă de mediul economic în care își desfășoară activitatea, precum și de măsurile legislative ale statului, măsuri care reglementează activitatea entităților economice.

Care sunt principalele masuri legislative care afecteaza mediul de afaceri privat?

În anul 2023, din dorința de a preveni evaziunea fiscală și pentru a mări colectarea veniturilor la bugetul de stat, guvernul a introdus anumite măsuri legislative incluse in Legea nr. 296/2023, precum și modificări ale Codului Fiscal 2024, incluse în OUG 115/2023.

Modificarea salariului minim pe economie

Conform ultimelor masuri legislative, începând cu data de 1 octombrie 2023,  salariul minim pe economie a fost stabilit la nivelul de 3300 lei, ceea ce afectează negativ mediul economic prin : presiunea asupra IMM-urilor de a se adapta la noile costuri salariale, creșterea șomajului prin reducerea numărului de angajați, creșterea inflației datorită creșterii prețurilor și serviciilor.   

Modificari ale Codului Fiscal in 2024

De asemenea, pentru anul 2024 au fost introduse modificări ale Codului Fiscal, care includ prevederi specifice pentru funcționarea microîntreprinderilor, activităților independente, profesiilor liberale, precum și pentru calculul unui impozit pe venitul din cedarea folosinței bunurilor și a contribuțiilor de asigurări sociale.

Citește aici mai multe despre legea 296/2023!

Introducerea noului prag pentru CAS si CASS

Pentru calculul CAS (contribuția pentru pensie) și CASS (contribuția pentru sănătate) se va folosi plafonul de 3000 lei ca nivel al salariului. Pentru activitățile care încep în cursul anului, se va calcula și vira CAS doar dacă venitul estimat este mai mare decât plafonul de 12 salarii. În plus, se va calcula și vira CASS și pentru venituri din indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Care este diferenta dintre PFA si SRL?

PFA și SRL sunt două entități juridice înființate pentru desfășurarea de activități economice.

PFA este cea mai simplă formă de organizare a unei afaceri, în care fondatorul este acela care muncește efectiv. SRL este forma juridică preferată de antreprenori datorită flexibilității sale, avand mai multi asociați și un capital social format din părți sociale.

Decizia de înființare a PFA versus SRL depinde de mai multe criterii, cum ar fi : i) momentul de inițiere al activității (pentru cei aflați la începutul antreprenoriatului se recomandă PFA) ; ii) dimensiunea afacerii (pentru cele simple, de familie, se recomandă PFA, iar pentru cele complexe, care necesită investiții se recomandă SRL) ; iii) modul de valorificare a veniturilor (la PFA poti folosi venitul imediat ce l-ai obținut, iar la SRL trebuie sa platești lunar salarii, precum și  trimestrial impozitul pe venit, deci venitul va fi diminuat, putând fi folosit după efectuarea acestor plăți.

Ce este si cum functioneaza un PFA?

PFA (persoana fizică autorizată) este cea mai simplă formă în care o persoană fizică poate desfășura activități economice, folosind în principal forța sa de muncă, fiind organizată legal de de către OUG nr. 44/2008. PFA are cheltuieli de administrare mai mici decât o societate comercială (de cele mai multe ori se folosește un calculator taxe PFA).

Dezavantajul PFA este că nu în orice domeniu poți funcționa ca PFA, precum și că un PFA are posibilități reduse de dezvoltare a afacerii..

Tipuri de PFA

PFA cu norma de venit

PFA cu norma de venit are ca bază un venit estimat fix, stabilit în mod normat de către ANAF, fiind o opțiune fiscală simplificată. Norma de venit este anuală și poate varia de la un județ la altul. PFA cu norma de venit are o contabilitate foarte simplă, precum și taxe de înființare și desființare reduse.

PFA în sistem real

PFA în sistem real presupune ca taxele să se raporteze la venitul net anual încasat. PFA-urile în sistem real înregistrează atât venituri, cât și cheltuieli, deoarece baza de impozitare este dată de venitul net, adică venituri minus cheltuieli deductibile. 

Avantajele si dezavantajele PFA-ului in 2024

Calcularea taxelor pentru PFA

Taxele pentru PFA se constituie în criteriul major care trebuie avut în vedere la înființarea unui PFA. Principala diferență între sistemul real și norma de venit  rezultă din impozitul pe venit. PFA-urile în sistem real platesc un impozit de 10% pe venitul net, care se calculează scăzând din încasările totale cheltuielile deductibile. PFA-ul cu normă de venit va plăti un impozit de 10% aplicat unei sume fixe, indiferent de nivelul înregistrat al încasărilor. În ceea ce privește contribuțiile pentru sănătate și pensie, plafoanele de 6 salarii minime rămân la fel (3300 lei salariul minim în 2024), însă modul de raportare la aceste plafoane este diferit. Pentru PFA-ul în sistem real contribuțiile se plătesc atunci când veniturile anuale depășesc plafonul, iar PFA-ul la normă de venit va plăti contribuțiile pentru sănătate doar dacă norma va fi mai mare decât plafonul stabilit prin lege.

Norma de venit sau sistemul real pentru PFA?

Distincția între a fonda un PFA pe norma de venit sau un PFA în sistem real devine doar o problemă simplă de calcul aritmetic. Trebuie luat în considerație atât pragul de 24 de salarii pentru CAS si CASS introdus în 2023, cât și apariția a altor două măsuri fiscale în 2024, și anume : i) CASS se calculează la venitul net obținut, iar baza sa de calcul nu poate fi mai mica decât plafonul de 6 salarii minime și nici mai mare decât plafonul de 60 de salarii; ii) pentru stabilirea obligației de a plăti CASS, veniturile din activități independente nu se vor mai cumula cu veniturile din alte surse (dividende, dobanzi, chirii, etc), pentru aceste venituri platindu-se CASS separat.

Ce este și cum funcționeaza un SRL?

SRL (societate cu răspundere limitată) este o formă de societate comercială în care răspunderea asociaților (proprietarilor) este limitată la aporturile lor la capitalul social al societății, ceea ce înseamnă că proprietarii sunt personal responsabili pentru datoriile și obligațiile financiare ale SRL-ului doar proporțional cu capitalul aportat. SRL-ul poate avea unul sau mai mulți asociați, persoane fizice sau juridice, care dețin părți proporționale din capitalul social. SRL-ul este administrat de un director sau administrator desemnat de asociați. SRL-ul are obligația legala să depună la ANAF declarațiile financiare anuale. Înființarea unui SRL implică stabilirea statutului societății, aportul de capital social, desemnarea administratorilor și îndeplinirea altor formalități legale. După constituire, SRL-ul poate începe să desfășoare activități comerciale conform obiectului de activitate specificat în actul de înființare. Asociații sau administratorii decid privind strategiile de afaceri, angajarea personalului, contractarea, gestionarea resurselor financiare, având obligația de a plăti impozitele și taxele SRL. Profitul obținut din activitățile SRL poate fi distribuit sub formă de dividende asociaților în funcție de cotele deținute în capitalul social.

Avantajele si dezavantajele SRL-ului in 2024

SRL-ul este forma juridică preferată de întreprinzători datorită numeroaselor avantaje cum ar fi : posibilitatea atragerii de investiții, branduri sau parteneriate comerciale, este ușor de înființat, permite un număr de maxim 50 de asociați, obligațiile legale se achită doar din patrimoniul firmei, asociații răspund doar în limita aportului la capitalul social.

Dezavantajele SRL sunt : taxe de înființare și cheltuieli de administrare mai mari, iar desființarea SRL presupune o procedură mai complicată și mai costisitoare. În plus, costurile de personal (salarii și taxe SRL) pot fi ridicate în anul 2024.

Calcularea taxelor pentru SRL

În ceea ce privește SRL-urile, impozitul este de 1% din venitul net, dacă au minim un angajat, și 16% din profit, dacă nu au angajați. La acesta se adaugă impozitul pe dividende de 8%. La fel ca în cazul PFA-urilor, atunci cand veniturile din dividende depășesc echivalentul a 6 salarii minime brute (18.000 lei), asociatul are obligația de a plăti CASS (contribuția pentru sănătate), conform plafoanelor impuse prin lege.

In ce conditii se trece la impozitul pe profit?

Trecerea de la microîntreprindere la impozitul pe profit și invers se poate face numai în anumite conditii și presupune depunerea Declaratiei 700.

Microîntreprinderile pot trece la impozit pe profit fie obligatoriu, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor, fie optional.

Trecerea de la micro la profit este o opțiune aplicabilă doar la începutul anului fiscal următor, comunicându-se ANAF, potrivit Legii nr. 207/2015.

Microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute in definitie sau ca urmare a exercitării opțiunii, vor comunica organului fiscal, prin depunerea Declarației 700, ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la 31 martie inclusiv a anului fiscal următor, conform Codului fiscal.

Dacă în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management, cu excepţia veniturilor din consultanţă fiscală (cod CAEN : 6920), în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, atunci aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite. Se depune în acest sens declaratia 700 in termen de 15 zile de la data producerii modificarii.

În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplineşte condiţia privind numarul de salariati, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiţie.

Care sunt conditiile pentru incadrarea la microintreprindere?

Un SRL se încadrează în categoria microîntreprindere dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții : realizează venituri mai mici de 500.000 Euro, capitalul social este deținut de persoane particulare, firma nu se află în dizolvare, are un salariat încadrat cu normă întreagă (8 ore/zi), veniturile realizate din consultanță sau/management nu sunt mai mari de 20% din veniturile totale, iar asociații nu pot deține mai mult de 25% din numărul titlurilor de participare sau al dreptului de vot la cel mult trei microîntreprinderi.

In 2024 se reintroduce cota de impozit PFA de 3% în cazul microîntreprinderilor care în cursul anului fiscal au o cifră de afaceri mai mare de 60.000 de euro și desfășoară activități in domeniile juridic, medical, IT și HORECA, conform codurilor CAEN specificate în OUG 115/2023. Atunci când în cursul anului fiscal, o microîntreprindere nu mai desfășoară activitățile amintite și veniturile nu depășesc nivelul de 60.000 euro, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare de 1%. În plus, atunci când microîntreprinderile care desfăşoară activităţi corespunzătoare domeniilor mai sus menționate și codurilor CAEN specifice, obţin venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, cota de impozitare de 3% se aplică și pentru veniturile din aceste alte activităţi.

Se poate trece inapoi de la profit la micro?

Trecerea de la profit la microîntreprindere se poate face doar într-o situații specifice : i) la inceput de an fiscal, nefiind posibilă opțiunea de a trece de la profit la microintreprindere în cursul anului ; ii) daca o firma este microintreprindere in 2023 si apoi opteaza sa treaca la impozit pe profit, ea nu va mai putea reveni la statutul de microintreprindere fiindca a mai fost platitoare de impozit pe microintreprindere ulterior datei de 1 ianuarie 2023 ; iii) daca o firma trece la impozit pe profit incepand cu 1 ianuarie 2023, va putea ulterior sa opteze pentru aplicarea regimului de microintreprindere, desigur, dacă îndeplinește condițiile, fiindcă nu a mai fost microintrepridere începand cu anul 2023. Toate societățile comerciale au obligația de a comunica la ANAF aplicarea sistemului de impunere pe venituri la data de 31 martie a anului urmator.

Ce este mai avantajos: Impozit pe profit sau impozit pe venit?

Impozitul pe profit sau impozitul pe venit ? SRL vs PFA ? Aceasta situație trebuie judecată în funcție de mai mulți factori. Astfel, daca un SRL nu este microîntreprindere, atunci acesta va putea opta decât pentru impozitul pe profit. De asemenea, trebuie precizat că dacă peste 20% din venituri provin din urma unor servicii de consultanță sau management, se va trece obligatoriu catre impozitul pe profit.

În ceea ce privește impozitul pe venit, daca un SRL are un singur angajat, atunci impozitul pe venit este de 1%, iar dacă nu există nici un angajat, atunci impozitul pe venit va fi de 3%.

În plus, dacă profitabilitatea unei activități economice este mare, atunci cea mai buna opțiune este impozitul pe venit. Pe de altă parte, dacă un SRL dorește să se dezvolte prin efectuarea de investiții pe o perioadă mai lungă, atunci impozitul pe profit este o opțiune mult mai convenabilă.

Ce tip de societate comerciala sa alegi in functie de venitul estimat

Venitul estimat este un criteriu care ajută la a decide între PFA sau SRL (microîntreprindere) în 2024.

Pentru venit net sub 3300 de Lei pe luna

În acest caz se recomandă PFA în sistem real, aceasta fiind de fapt singura opțiune. PFA cu norma de venit nu este recomandată, pentru că norma de venit este stabilită la cel puțin 12 salarii minime pe economie și în plus trebuie plătite CAS și CASS la nivelul normei de venit.

Pentru venit net intre 3.300 si 6.600 de Lei pe luna

În acest caz, cel mai indicat este să alegi PFA cu norma de venit, dacă genul de activitate poate fi impozitată cu norma de venit. Daca acest lucru nu este posibil, atunci PFA în sistem real este soluția optimă, platindu-se  CAS la plafonul de 12 salarii si CASS la venitul net.

Pentru venit mai mare de 6.600 de lei

În acest caz, este indicată PFA cu norma de venit, dacă activitatea poate fi impusă cu norma de venit. Dacă activitatea nu se poate norma, atunci microintreprinderea este mai avantajoasă opțiune, luând în considerare taxele plătite la stat. O parte din taxele economisite se vor duce catre serviciul de contabilitate.

In cazul obtinerii de alte venituri care depasesc plafonul

În situația în care se obțin și venituri din chirii, dividende sau alt tip de alte venituri peste plafonul de 12 salarii, atunci microintreprinderea este cea mai buna opțiune.

Concluzie

Pentru a lua o buna decizie referitor la cea mai buna formă de organizare juridică a activității economice, PFA sau SRL, un antreprenor poate să se documenteze pe cont propriu, sau poate să apeleze la agenții specializate, care oferă o varietate de servicii suport.

Poti vedea aici mai multe detalii despre serviciile noastre financiare!

ELISA RUSU, CEO & Board Member OMNICREDIT, are o experienta de peste 20 de ani in sectorul financiar bancar, experienta dobandita in cadrul celor mai mari banci din Romania, una dintre ele fiind Banca Transilvania, unde a implementat si a coordonat directia de factoring, pe o perioada de circa 9 ani.

Increzatoare in fortele proprii, gratie experientei dobandite si pentru ca ii plac provocarile, Elisa Rusu s-a hotarat sa intre in anteprenoriat impreuna cu un fond de Investitii, dezvoltand de la zero un proiect inovator, lansand astfel pentru prima data in Romania, o platforma fintech, ce oferă solutii de factoring şi microfinantare online, adresata in mod special micilor anteprenori.

Intelegand ca aceasta zona era foarte putin deservita in cadrul bancilor, fiind totodata o zona destul de permisiva, Elisa Rusu dezvolta si conduce cu succes fintech-ul OMNICREDIT, prin intermediul caruia a finantat pana astazi sute de clienti, venind in intampinarea acestora cu diferite tipuri de produse de finantare personalizate, pentru a le putea acoperi toate nevoile financiare.

Traiectoria profesionala a Elisei Rusu a fost de la bun inceput progresiva, absolvind Facultatea de Relatii Economice Internationale in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, urmata de un MBA cu specializare in Management Financiar-Bancar, care i-a deschis drumul spre evolutia carierei ulterioare.

Si-a propus de-a lungul timpului sa sustina si sa fie alaturi de micii antreprenori, participand in calitate de Mentor la diverse programe de instruire si cursuri educationale, despre factoring si organizare financiara.

A luat deseori parte la interviuri valoroase, in calitate de invitat la diverse emisiuni TV, sustinand sprijinul neconditionat oferit afacerilor mici si mijlocii, prin solutii de finantare flexibile si fara birocratie.

Articole pe blog