1. Home
 2. /
 3. Blog
 4. /
 5. Omnicredit
 6. /
 7. Ce sunt provizioanele, ce...
finance20220211

Ce sunt provizioanele, ce rol au și când se constituie?

O companie, pentru a-și asigura stabilitate financiară și protecție în fața oricăror riscuri, deprecieri sau cheltuieli neprevăzute are nevoie de resurse permanente de bani, aflate mereu la îndemână. Acesta este și motivul pentru care, ne-am gândit ca, în rândurile următoare să venim cu câteva informații și detalii despre ce sunt provizioanele, ce rol au și când de constituie.

Este foarte important să știi câteva detalii esențiale despre acestea, dacă vrei să fii un manager care are o atitudine responsabilă și prevăzătoare, care să îți pună mereu afacerea la adăpost. Prevederea și crearea provizioanelor este utilă atât în vremuri de stabilitate economică, cât mai ales atunci când ai de-a face cu instabilitatea financiară, sanitară sau socială, cheltuieli asociate unor fluctuații de costuri la utilități sau materii prime, investiții, evenimente nedorite, necesitatea de apelare la soluții ecologice etc.

Scontare Facturi, Bilete la Ordin si CEC -uri

Incaseaza in Maxim 2 ore Lichiditati pentru
Chirii, Salarii, Furnizori, Datorii la Stat

Ce sunt provizioanele: definiție pe înțelesul tuturor

Provizioanele reprezintă instrumente financiare ce se constituie pe seama unor cheltuieli anticipate și previzibile. Acestea sunt necesare pentru a acoperi sume de bani ce se presupune că vor acoperi cheltuieli sau pierderi a căror producere este foarte probabilă, dar al căror cuantum nu este cunoscut cu precizie.

De regulă, astfel de prevederi bugetare se stabilesc la sfârșitul unui exercițiu financiar, după ce au fost făcute toate calculele și au fost constatate toate problemele. Printre acestea menționăm anumite deprecieri în urma unei inventarieri a bunurilor sau echipamentelor, pierderi, furturi, devalorizări, cheltuieli pentru asigurarea sau mentenanța unor bunuri, necesitatea deschiderii unor procese, despăgubiri, operațiuni financiare de schimburi valutare etc.

În cei mai simpli termeni, putem spune că provizioanele reprezintă o parte de bani ce va fi pusă deoparte pentru a face față unor situații de natură financiară, care nu sunt certe, dar pentru care există un anumit grad de probabilitate să se producă în următorul exercițiu financiar.

Cel mai important rol al acestora este că asigură mai multă stabilitate financiară și reprezintă un instrument contabil legal și sigur pentru a avea lichidități și disponibilități bănești pentru numeroase situații destabilizatoare, ce pot să apară la un moment nepotrivit și pot afecta activitatea unei firme.

Cand se constituie provizioanele?

Condițiile de constituire a provizioanelor, tipurile si mai ales când trebuie să fie introduse acestea, sunt reglementate prin OMFP nr. 1802/2014. Aceasta este legea pe baza căreia sunt stabilite o bună parte dintre aspectele legale legate de acest instrument financiar.

Așa cum menționam și anterior, ele pot fi introduse în contabilitate la sfârșitul unui exercițiu financiar, le sunt acceptate doar firmelor stabile și trebuie să suporte anumite reglementări suplimentare în cazul firmelor aflate în situație financiară incertă.

Din punct de vedere contabil, provizioanele sunt considerate pasive cu exigibilitate sau valoare incertă care pentru a putea fi înregistrate în contabilitate trebuie să respecte o serie de condiții. Printre acestea menționăm:

 • la momentul bilanțului să existe o obligație curentă determinată de evenimente anterioare;
 • onorarea obligației să fie probabil să se întâmple în următorul exercițiu financiar;
 • există o estimare credibilă a unor sumelor ce vor fi alocate achitării unei obligații.

Evaluarea provizioanelor în cadrul firmei

Evaluarea și stabilirea acestor instrumente contabile poate fi realizată și actualizată doar de experți contabili, la finalul unui exercițiu fiscal. Procesul presupune analiza atentă a tuturor înregistrărilor contabile, corelarea valorii activelor și pasivelor cu valorile de piață actuale, anticiparea riscurilor, cheltuielilor și obligațiilor companiei.

Pentru a fi în legalitate, provizioanele trebuie să fie folosite doar pentru scopurile pentru care au fost prevăzute. Din ele pot fi stinse și acoperite doar cheltuieli ce corespund categoriei pentru care au fost stabilite. Tocmai de aceea evaluarea și prevederile inițiale trebuie să fie făcute cu mare atenție, de către persoane care cunosc bine legislația specifică și modificările ulterioare și doar cu specialiști în fiecare domeniu de expertiză.

Tipuri de provizioane

Există mai multe tipuri de provizioane ce pot fi constituite de către companii, firme și întreprinderi. De regulă ele pot fi clasificate după mai multe criterii.

Astfel, din punct de vedere al modalității de formare avem:

 • provizioane reglementate
 • provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

Din punct de vedere fiscal avem:

 • provizioane deductibile și nedeductibile.

Provizioanele reglementate sunt cele la care anumite societății, cum ar fi cele de asigurări sau care desfășoară anumite activități de exploatare, ce pot dăuna mediului sunt obligate de către stat sau de către normele BNR sa fie constituite.

Provizionale pentru riscuri și cheltuieli sunt cele care sunt constituite de companii pe baza evaluărilor și normelor interne sau specifice anumitor domenii de activitate, precum: prevederi pentru acoperire reparații, neîncasarea unor facturi, clienți intrați în insolvență, deprecierea activelor ș.a.

Din punct de vedere fiscal, provizioanele pot fi deductibile, adică sunt recunoscute și acceptate în contabilitate sau nedeductibile, ce nu sunt recunoscute în contabilitate și implică în principal pierderi din exploatare, ce nu corespund definiției unei datorii.

Cele mai cunoscute provizioane deductibile

Provizioane pentru garanții acordate clienților

La acest capitol pot fi incluse garanțiile de execuție a anumitor lucrări sau ale firmelor care au ca obiect de activitate producerea sau vânzarea unor produse ce se livrează cu termen de garantie. De regula, acestea sunt stabilite în funcție de numărul de defecțiuni semnalate, costuri de reparație, costuri înregistrate pentru produsele în garanție, reclamații etc.

Provizioane pentru litigiile instituțiilor publice

Această categorie este acordată instituțiilor publice pentru a dispune de lichidități în cazul declanșării sau pierderii unui proces pentru o speță care le vizează.

Provizioane pentru litigii

Se adresează tuturor firmelor pentru care există acest risc sau se află deja într-un proces ce poate aduce costuri suplimentare și poate atrage necesitatea de a plăti despăgubiri.

Provizioane bancare

Acest tip de provizioane pentru clienți incerți este deductibil în cazul băncilor care acordă împrumuturi, ce implică riscul de a nu mai fi achitate și de a genera pierderi pentru instituție. Pentru a compensa acest risc banca trebuie, pe baza situațiilor curente și ratei de nerambursare constatate, să constituie un provizion corespunzător, care să diminueze impactul pierderilor posibile.

Provizioane clienți

Acest tipuri de instrumente contabile sunt acceptate în anumite condiții care sunt reglementate de legislație în funcție de fiecare domeniu în parte. În cele mai multe cazuri, ce țin de bănci și persoane fizice, ajustările pentru deprecierea creanțelor sunt deductibile în limita a 30% din valoarea lor, dacă sunt îndeplinite condițiile:

 • neîncasarea pentru o perioadă de 270 de zile de la data scadentă
 • nu sunt garantate de o altă persoană
 • sunt datorate de o persoană care nu este persoana afiliată contribuabilului.

Ele privesc o categorie foarte variată de clienți interni și externi, persoane fizice sau juridice și vizează contracte și tranzacții pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri, lucrări executate și servicii prestate.

Aspecte de analizat pentru provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Pentru a putea evalua și face provizioane este necesară respectarea a două mari principii ale contabilității, respectiv: principiul prudentei și principiul separării exercițiilor.

Potrivit principiului prudentei este just ca atunci când valoarea de piață a unui bun este mai mare decât cea înscrisă în contabilitate, să fie înregistrat surplusul de valoare doar dacă se dorește valorificarea sau vânzarea acelui bun. În cazul în care acest bun s-a depreciat ireversibil va fi inclusă la costuri de amortizare, în timp ce o depreciere reversibilă poate fi trecută ca provizion, dar cu păstrarea bunului la valoarea istorică. De regulă acest lucru se face prin inventarierea tuturor bunurilor ce aparțin aceleiași categorii și prin apelarea la servicii specializate.

Potrivit principiului separării exercițiilor, dacă se constată că în exercițiul curent se produc evenimente care aduc pierderi sau cheltuieli suplimentare, se prevede ca acestea să fie incluse ca provizioane în următorul exercițiu financiar. Dacă aceste riscuri și cheltuieli sunt constituite ca provizioane pentru riscuri și cheltuieli, dacă evenimentele se vor produce, oricare ar fi cuantumul material implicat, situațiile vor fi mult mai ușor de controlat și atenuat din punct de vedere financiar.

Pentru o evaluare corectă trebuie să fie analizate cu atenție toate veniturile, cheltuielile, datoriile sau facturile neachitate, termenele de plată stabilite etc.

Factoring cu Regres si Fara - Plata Facturi pe Loc

Beneficiaza de plata PE LOC pentru facturile tale de incasat!
Cu serviciul de FACTORING esti rasplatit RAPID pentru eforturile tale!

Contabilitatea provizioanelor

Constituirea provizioanelor poate fi efectuată doar de către experți contabili, după o evaluare și analiză detaliată a tuturor elementelor de inventar și patrimoniu, a costurilor și pierderilor, a riscurilor și datoriilor unei firme. Contabilitatea provizioanelor trebuie să țină cont și să respecte întotdeauna natura și scopul pentru care acestea sunt create.

Constituirea provizioanelor

Necesitatea constituirii lor trebuie să fie stabilită la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, luând în calcul toate nevoile și reglementările din domeniu. Pentru a răspunde cât mai bine necesităților unei companii ele trebuie să coreleze cât mai bine înregistrările contabile cu realitatea economică și să urmărească în principal următoarele aspecte:

 • să cuprindă toate datoriile predictibile
 • să acopere cât mai bine cheltuieli probabile
 • să fie corelate cu toate riscurile ce pot apărea.

Cont de provizioane

Contabilitatea provizioanelor se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 151 – Provizioane, formată din următoarele conturi:

 • cont provizioane pentru litigii
 • cont pentru garanții acordate clienților
 • cont pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea
 • cont pentru restructurare
 • cont pentru pensii și obligații similare
 • cont pentru impozite
 • cont pentru terminarea contractului de muncă
 • conturi pentru alte provizioane.

Înregistrarea provizionelor

Înregistrarea se face diferențiat, în funcție de tipul de provizion care este vizat. Alimentarea contului 151 se face cu o sumă stabilită printr-o formulă standard, ce ia în calcul specificul provizionului și procentul de cheltuielile implicate și acceptate. 

Soldul contului ce reprezintă valoarea provizioanelor existente la sfârșitul exercițiului financiar este numit adesea creditor.

Concluzii

Provizioanele reprezintă instrumente contabile aflate la dispoziția agenților economici pentru a reduce impactul pe care anumite tipuri de riscuri, cheltuieli, deprecieri, dificultăți economice le pot avea asupra bunului mers al activității. Ele reprezintă resurse financiare și rezerve ce se află mereu la dispoziția firmei pentru a menține un echilibru sănătos între venituri și încasări și toate cheltuielile ce pot interveni pe parcursul unui exercițiu financiar.

ELISA RUSU, CEO & Board Member OMNICREDIT, are o experienta de peste 20 de ani in sectorul financiar bancar, experienta dobandita in cadrul celor mai mari banci din Romania, una dintre ele fiind Banca Transilvania, unde a implementat si a coordonat directia de factoring, pe o perioada de circa 9 ani.

Increzatoare in fortele proprii, gratie experientei dobandite si pentru ca ii plac provocarile, Elisa Rusu s-a hotarat sa intre in anteprenoriat impreuna cu un fond de Investitii, dezvoltand de la zero un proiect inovator, lansand astfel pentru prima data in Romania, o platforma fintech, ce oferă solutii de factoring şi microfinantare online, adresata in mod special micilor anteprenori.

Intelegand ca aceasta zona era foarte putin deservita in cadrul bancilor, fiind totodata o zona destul de permisiva, Elisa Rusu dezvolta si conduce cu succes fintech-ul OMNICREDIT, prin intermediul caruia a finantat pana astazi sute de clienti, venind in intampinarea acestora cu diferite tipuri de produse de finantare personalizate, pentru a le putea acoperi toate nevoile financiare.

Traiectoria profesionala a Elisei Rusu a fost de la bun inceput progresiva, absolvind Facultatea de Relatii Economice Internationale in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, urmata de un MBA cu specializare in Management Financiar-Bancar, care i-a deschis drumul spre evolutia carierei ulterioare.

Si-a propus de-a lungul timpului sa sustina si sa fie alaturi de micii antreprenori, participand in calitate de Mentor la diverse programe de instruire si cursuri educationale, despre factoring si organizare financiara.

A luat deseori parte la interviuri valoroase, in calitate de invitat la diverse emisiuni TV, sustinand sprijinul neconditionat oferit afacerilor mici si mijlocii, prin solutii de finantare flexibile si fara birocratie.

Articole pe blog