1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Omnicredit
  6. /
  7. Obligațiunile verzi: O perspectivă...
Obligatiuni Verzi Omnicredit

Obligațiunile verzi: O perspectivă asupra investițiilor sustenabile

Ce sunt obligațiunile verzi?

Obligațiunile verzi, cunoscute și sub numele de „green bonds”, sunt instrumente de finanțare destinate să susțină proiecte cu impact pozitiv asupra mediului. Acestea sunt emise de instituții publice sau private și au ca scop finanțarea proiectelor legate de energia regenerabilă, eficiența energetică, transportul curat și alte inițiative de protecție a mediului. Prin investirea în obligațiuni verzi, investitorii pot susține tranziția către o economie mai curată și mai sustenabilă.

De ce sunt importante obligațiunile verzi?

Beneficiile investițiilor verzi pentru economie și mediu

Investițiile verzi reprezintă noul imperativ al viitorului privind obiectivele și activitățile economice, care vor respecta cerințele de durabilitate referitoare la protecția mediului.

Investițiile verzi vor reuni atât tehnologii și construcții, cât și procese și produse care vor contribui la atenuarea schimbărilor climatice și a poluării, precum și la protecția biodiversității și a ecosistemelor naturale.

Beneficiile investițiilor verzi sunt numeroase, fiind resimțite direct și pe termen lung de oameni și mediul înconjurător, dintre cele mai importante menționăm: facilitarea dezvoltării economice eficientă energetic,  prietenoasă cu mediul, crearea de locuri de muncă ”verzi” și a unei societăți moderne, în armonie cu natura, conservarea și asigurarea disponibilității resurselor pe termen lung, etc.

Rolul obligațiunilor verzi în promovarea energiei verzi și a proiectelor sustenabile

Obligațiunile verzi dețin cel mai important rol în promovarea energiei verzi și a sustenabilității, fiind o sursă de finanțare specială de implementare a proiectelor prietenoase cu mediul, care combat schimbările climatice, astfel obținându-se o economie durabilă și creșterea responsabilității sociale.

Prin obligațiunile verzi se asigură, așadar, construirea parcurilor eoliene, instalațiilor solare, clădirilor eficiente energetic, finanțarea proiectelor de reciclare, se creează locuri de muncă verzi și se îmbunătățește calitatea vieții. Prin dezvoltarea obligațiunilor verzi s-a ajuns la individualizarea unei piețe financiare specifice, dedicate sustenabilității, creându-se oportunități pentru investitorii publici și privați de a investi în mod etic în produse financiare dedicate protecției mediului. Prin folosirea obligațiunilor verzi s-au constituit cerințe stricte pentru utilizarea fondurilor și demonstrarea impactului asupra mediului, crescând transparența în respectarea standardelor de protejare a mediului ambiant și de dezvoltare a economiei sustenabile.

Citește aici în detaliu despre sustenabilitatea în finanțe!

Legătura dintre obligațiunile verzi și finanțările UE

Obligațiunile verzi și finanțările UE sunt corelate prin intermediul acțiunilor comune pentru dezvoltarea durabile și combaterea schimbărilor climatice. UE și statele membre încurajează investițiile și obligațiunile verzi pentru finanțarea proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, protejarea mediului și promovarea dezvoltării durabile.

Măsura 411 și relevanța ei în contextul energiei verzi

Măsura 411, inclusă în Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR) din România, program cu finanțare UE, poate fi considerată relevantă în contextul energiei verzi, întrucât facilitează un mediu propice pentru extinderea folosirii surselor de energie regenerabilă în zonele rurale. Măsura 411 include acțiuni corelate cu obiectivele UE de a promova sustenabilitatea și a reduce dependența de sursele de energie fosilă, cum ar fi: modernizarea infrastructurii rurale pentru aprovizionarea cu energie electrică, creșterea accesibilității la energie prin microcentrale hidroelectrice sau proiecte de biomasă utilizate pentru producerea energiei regenerabile, reducerea emisiilor de carbon și dezvoltarea economică locală.

POC 411 și POC 411 bis – Explicarea acestor termeni și impactul lor asupra finanțărilor verzi

P.O.C. 411 și P.O.C. 411 bis sunt măsuri de finanțare specifice prevăzute în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC), Domeniul Major de Intervenție 4.1 din România. POC are drept scop dezvoltarea economică și îmbunătățirea competitivității în România prin finanțarea unor proiecte variate, inclusiv din domeniul investițiilor verzi.

Impactul lor asupra finanțărilor verzi desemnează de fapt tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon și promovarea utilizării extinse a surselor de energie regenerabilă.

P.O.C. 411 reprezintă un program de finanțare care susține investițiile în dezvoltarea durabilă a orașelor, infrastructura de transport, protejarea mediului și dezvoltarea regională. Câteva exemple de proiecte finanțate în cadrul P.O.C. 411, direct corelate cu energia verde, pot fi următoarele: extinderea rețelelor de energie regenerabilă, dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice, eficiența energetică sau proiecte legate de gestionarea resurselor naturale.

P.O.C. 411 bis (Domeniul Major de Intervenție 4.1 bis) reprezintă o continuare a P.O.C. 411, având obiective asemănătoare. Proiectele care se pot accesa în cadrul P.O.C. 411 bis trebuie să aibă în vedere energia verde sau dezvoltarea durabilă și vizează  dezvoltarea investițiilor în infrastructura de energie regenerabilă sau reducerea emisiilor de carbon.

Prin proiectele pe care le finanțează, cele două măsuri, P.O.C. 411 și P.O.C. 411 bis, aduc un aport semnificativ la dezvoltarea sectorului de energie verde și la îndeplinirea obiectivelor de mediu și climatice ale UE.

Cum pot companiile să acceseze fonduri europene pentru proiecte verzi?

Pentru accesarea fondurilor europene destinate proiectelor verzi, companiile trebuie să formuleze obiective clare, sustenabile, pe care să le transpună în realitate folosind finanțări adecvate, identificate în cadrul diverselor programe de finanțare ale UE, cum ar fi : Horizon, P.O.C., Fondul de Coeziune, Programul de Dezvoltare Rurală, etc. Companiile trebuie să determine exact dacă sunt eligibile pentru solicitarea finanțării unui proiect verde, precum și să dețină un plan de afaceri riguros, menționând obiectivele de mediu și climatice vizate, și estimând precis  costurile și beneficiile pe care le vor obține. Pentru derularea tuturor formalităților de accesare a fondurilor europene, companiile interesate au nevoie să solicite consultanță de specialitate din partea experților în scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare UE.  

Cum contribuie obligațiunile verzi la promovarea energiei verzi?

Obligațiunile verzi reprezintă o concretizare a modului în care piața financiară își aduce aportul la promovarea energiei verzi și la reducerea impactului negativ asupra mediului. Obligațiunile verzi contribuie la promovarea energiei verzi prin: inovație și folosirea tehnologiilor de reducere  a emisiilor de gaze cu efect de seră, sprijinirea dezvoltarii infrastructurii de energie verde, mobilizarea de capital pentru implementarea proiectelor verzi, reducerea costurilor de finanțare, transparență și responsabilitate, conștientizare pentru educație și protejarea mediului ambiant.

Diverse tipuri de energie verde și relevanța lor în actualul context economic

Folosirea diverselor surse de energie verde este factorul major de care depinde dezvoltarea durabilă și combaterea schimbărilor climatice. Astfel se obțin noi locuri de muncă ”verzi”, se reduc consumurile de energie și dependența față de combustibilii fosili, se asigură premisele obținerii securității energetice,  protejării mediului și combaterii schimbărilor climatice.

Cele mai cunoscute tipuri de energie verde sunt: energia solară (folosită pentru a genera electricitate), energia eoliană (pentru alimentarea rețelelor electrice), energia hidraulică, biomasa și biogazul (care produc căldură sau electricitate), energia geotermală (folosită, de asemenea, ca sursă de căldură), precum și hidrogenul verde (folosit preponderent pentru depozitarea energiei regenerabile). 

Proiecte de energie verde finanțate prin obligațiuni verzi

Proiectele de energie verde finanțate prin obligațiuni verzi contribuie la dezvoltarea durabilă și sustenabilitate, iar cele mai frecvente proiecte de energie verde sunt : centralele hidroelectrice, parcurile și turbinele eoliene, parcurile solare și sistemele solare de acoperiș, folosirea energiei geotermale pentru încălzire, proiecte de creșterea eficienței energetice a clădirilor, infrastructurii sau proceselor industriale, proiecte pentru transport durabil (stații de încărcare pentru vehicule electrice sau sisteme de transport public cu emisii reduse de carbon).

Cadru pentru obligațiuni verzi și criteriile de eligibilitate pentru finanțare

Obligațiunile verzi se caracterizează printr-un cadru specific și criterii de eligibilitate stricte. Cadrul pentru obligațiunile verzi implică precizarea următoarelor detalii: scop, alocarea fondurilor, raportarea regulată,  transparența, supervizarea independentă.

Criteriile de eligibilitate pentru finanțare UE vizează : reducerea emisiilor de carbon, protecția mediului prin conservarea biodiversității, utilizarea responsabilă a resurselor naturale și prevenirea poluării, obținerea eficienței energetice, utilizarea surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea economică durabilă și sustenabilitate.

Avantajele creditelor verzi și obligațiunilor verzi

Creditele verzi și obligațiunile verzi sunt instrumente financiare care, odată folosite, aduc beneficii semnificative, atât pentru societate prin promovarea durabilitatii și sustenabilitatii și realizarea protecției mediului, cît și pentru investitori și beneficiarii finali ai proiectelor finanțate.

Astfel, prin folosirea obligațiunilor și creditelor verzi se reduc emisiile de carbon, se realizează dezideratul dezvoltării durabile, precum și conștientizarea și educarea oamenilor în scopul protecției mediului ambiant.

Beneficiile pentru investitori și emitenti

Investitorii în credite și obligațiuni verzi obțin următoarele beneficii: diversificarea portofoliilor investiționale cu consecințe pozitive prin reducerea riscului asociat cu investițiile în sectoare cu emisii mari de carbon, creșterea randamentului investiției, reducerea riscului de mediu și climatic.

Emitenții de obligațiuni și credite verzi (companii private sau agenții guvernamentale) au următoarele beneficii: accesul la finanțare mai ieftină, diversificarea surselor de finanțare, reducându-se dependența de credite bancare tradiționale, îmbunătățirea reputației și a relației cu piața financiară, precum și alinierea cu obiectivele de mediu și climatice.

Stimularea investițiilor verzi și a proiectelor de energie verde

Stimularea investițiilor verzi și a proiectelor de energie verde reprezintă o prioritate zero a dezvoltării actuale, generată de agențiile guvernamentale și de investitorii privați, datorită necesității protejării mediului și asigurării sustenabilității planetei. Există acțiuni variate pentru stimularea investițiilor și proiectelor verzi, cum ar fi: stimulente fiscale, subvenții, credite verzi, tarife preferențiale pentru energia verde, educație și conștientizare pentru promovarea eficienței energetice, etc. 

Află mai multe despre soluțiile de finanțare pentru firme oferite de OmniCredit!

Viziunea asupra viitorului finanțărilor și investițiilor verzi

Finanțările și investițiile verzi reprezintă viitorul economic, asigurându-se astfel premisele pentru o economie sustenabilă, cu tehnologii inovative, și responsabilitate socială și de mediu a tuturor actorilor implicați.

Concluzie

Finanțările și investițiile verzi vor juca un rol central în construirea unui viitor ecologic, sustenabil, reducând impactul schimbărilor climatice și protejând mediul înconjurător pentru generațiile viitoare.

ELISA RUSU, CEO & Board Member OMNICREDIT, are o experienta de peste 20 de ani in sectorul financiar bancar, experienta dobandita in cadrul celor mai mari banci din Romania, una dintre ele fiind Banca Transilvania, unde a implementat si a coordonat directia de factoring, pe o perioada de circa 9 ani.

Increzatoare in fortele proprii, gratie experientei dobandite si pentru ca ii plac provocarile, Elisa Rusu s-a hotarat sa intre in anteprenoriat impreuna cu un fond de Investitii, dezvoltand de la zero un proiect inovator, lansand astfel pentru prima data in Romania, o platforma fintech, ce oferă solutii de factoring şi microfinantare online, adresata in mod special micilor anteprenori.

Intelegand ca aceasta zona era foarte putin deservita in cadrul bancilor, fiind totodata o zona destul de permisiva, Elisa Rusu dezvolta si conduce cu succes fintech-ul OMNICREDIT, prin intermediul caruia a finantat pana astazi sute de clienti, venind in intampinarea acestora cu diferite tipuri de produse de finantare personalizate, pentru a le putea acoperi toate nevoile financiare.

Traiectoria profesionala a Elisei Rusu a fost de la bun inceput progresiva, absolvind Facultatea de Relatii Economice Internationale in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, urmata de un MBA cu specializare in Management Financiar-Bancar, care i-a deschis drumul spre evolutia carierei ulterioare.

Si-a propus de-a lungul timpului sa sustina si sa fie alaturi de micii antreprenori, participand in calitate de Mentor la diverse programe de instruire si cursuri educationale, despre factoring si organizare financiara.

A luat deseori parte la interviuri valoroase, in calitate de invitat la diverse emisiuni TV, sustinand sprijinul neconditionat oferit afacerilor mici si mijlocii, prin solutii de finantare flexibile si fara birocratie.

Articole pe blog