1. Home
 2. /
 3. Blog
 4. /
 5. Omnicredit
 6. /
 7. Ce este Cash Flow-ul...
cash_flow

Ce este Cash Flow-ul și De Ce este Important pentru Companii?

Proprietarii afacerilor mici sau la început de drum urmăresc banii din firmă în mod intuitiv și reușesc de multe ori să-i gestioneze corect.

De aceea mulți antreprenori, deși au auzit despre Cash Flow, totuși nu știu exact ce înseamnă, considerând că e o problemă de contabilitate și atât. Dar banii sunt cei care mențin în viață afacerea și pentru că urmărirea lor e atât de importantă, nu ar trebui lăsată doar în seama contabilului.  Iată câteva lucruri pe care e bine să le cunoști și să le aplici în ceea ce privește fluxul de numerar al firmei:

Ce este Cash Flow-ul, definitie pe intelesul tuturor

Cash flow-ul este diferența dintre încasările și plățile unei firme pe o perioadă de timp.

Se mai numește și Flux de numerar . Iar perioada de timp pe care se analizează acest indicator poate fi ziua, săptămâna, luna, trimestrul, anul sau mai mulți ani.

Când ne referim la încasări și plăți, aici intră operațiunile prin bancă și operațiunile cu numerar. Încasările sunt sumele primite de la clienți, investitori, debitori sau împrumuturi acordate de bănci și instituții etc. Plățile sunt sumele achitate către furnizori, salariați, bugetul statului, asociații sau acționarii firmei etc.

Spus într-un mod simplu, cash flow-ul înseamnă banii care circulă într-o firmă.

Importanța Fluxului de numerar în business

Cash flow-ul este oglinda situației financiare a afacerii. Permite oricărei persoane interesate (antreprenor, manager, investitor) să înțeleagă de unde provin banii, pe ce sunt cheltuiți și cât de eficient sunt gestionați.

Fluxul de numerar se întocmește atât în baza operațiunilor deja efectuate (realizările din perioadele anterioare) cât și ca previziune pentru perioadele următoare.

Este important să analizezi cum a evoluat fluxul de  numerar în perioadele anterioare, pentru a înțelege cum se desfășoară activitatea firmei din punct de vedere financiar:

 • stabilești capacitatea afacerii de a-și achita datoriile
 • afli asupra căror elemente trebuie să acționezi pentru a îmbunătăți situația financiară a companiei (termenele de plată sau de încasare în relațiile cu partenerii, apelarea la o formă de împrumut sau creditare etc.)
 • ai o situație clară a destinației banilor, dar și a surselor din care provin aceștia
 • afli dacă vânzările au atins pragul dorit de eficiență și dacă aceste vânzări au fost încasate în timp util
 • poți lua decizii de îmbunătățire a relațiilor cu furnizorii și clienții

La fel de important este să previzionezi cash flow-ul pentru perioadele următoare:

 • vei ști din timp momentele sau perioadele în care ar putea apărea o lipsă de lichidități
 • vei putea lua din timp măsurile potrivite ca să eviți situațiile critice
 • pe viitor, la finalul fiecărei perioade, poți compara ce ai realizat cu ce ai previzionat și afli punctele slabe în gestionarea banilor
 • planifici investițiile pe care le poți face în perioadele viitoare și din ce surse le vei achita

Cash Flow versus Profit – care este mai important?

Dacă firma înregistrează profit nu înseamnă că are și bani. Așa cum disponibilitățile bănești nu garantează obținerea de profit.

Profitul se calculează ca diferență între totalul veniturilor și totalul cheltuielilor, indiferent dacă veniturile au fost încasate sau dacă au fost achitate facturile de cheltuieli.

Fluxul de  numerar se calculează ca diferență între totalul încasărilor și totalul plăților. Iar încasările și plățile pot fi efectuate cu un decalaj de zile, săptămâni sau luni față de momentul producerii veniturilor și cheltuielilor respective.

De exemplu, dacă emiți în luna septembrie o factură pe care nu ai încasat-o, acea factură reprezintă un venit din punct de vedere contabil și va crește profitul. Dar fiind neîncasată, factura nu a generat un flux de numerar (adică o modificare în disponibilul de bani al firmei).

În luna noiembrie clientul îți achită factura, ceea ce duce la creșterea disponibilului de numerar.

Există astfel un decalaj de 2 luni între momentul obținerii profitului (luna septembrie) și momentul creșterii fluxului de numerar (luna noiembrie).

Deci ai înregistrat profit în septembrie, dar acesta e doar pe hârtie și nu poți folosi banii din vânzarea respectivă decât peste 2 luni, când îi încasezi. Mai mult, până să îi încasezi ai plătit și impozite aferente acelei facturi.

Astfel e mai important să ai lichidități care să-ți permită continuarea activității în afacere decât să obții un profit doar scriptic, de care nu te poți folosi o perioadă.

Desigur, obținerea de profit este motivul existenței oricărei afaceri. Totuși o companie poate supraviețui o perioadă fără să înregistreze profit, dar nu poate funcționa fără disponibilități bănești.

În concluzie, fluxul de numerar este mai important decât profitul pentru că lipsa banilor la un moment dat poate bloca total capacitatea firmei de a funcționa, de a produce venituri.

Tipuri de cash flow

Fluxul de numerar se împarte în trei mari categorii datorită modului diferit în care pot fi obținuți și cheltuiți banii unei firme: pentru activitatea curenta, pentru dezvoltarea afacerii și pentru asigurarea lichidităților.

Cash flow operațional

Provine din activitatea de bază a firmei și este format din:

 • încasările obținute din vânzarea de produse și prestări de servicii
 • plățile efectuate către: furnizori, angajați, instituțiile statului etc.

Practic, include toate încasările și plățile care țin de activitatea curentă a agentului economic.

Cash flow investițional

Investițiile înseamnă achiziții de active imobilizate. Acestea pot fi  imobilizări corporale sau mijloace fixe (clădiri, utilaje, mijloace de transport, mobilier etc.) sau imobilizări necorporale (de exemplu deținerea de acțiuni pe termen lung la o altă societate comericală).

Activele imobilizate, spre deosebire de mărfuri, materii prime sau materiale au capacitatea de a produce venituri pe termen lung (peste 1 an de zile).

Fluxul de numerar care este generat de cumpărarea unui activ imobilizat se studiază separat de cel operațional. Aceasta pentru că afectează banii afacerii în momentul achiziției (când se achită acel mijloc fix), dar din punct de vedere contabil participă în timp, treptat, la obținerea veniturilor.

Fluxul de numerar investițional este format din:

 • încasările care se obțin din vânzarea de active imobilizate (corporale și necorporale)
 • plățile efectuate pentru cumpărarea de active imobilizate

 

Cash flow de finanțare

Este format din încasările și plățile care privesc sursele de finanțare ale companiei, astfel:

 • încasări de la investitori – sunt banii aduși în firmă de către o persoană fizică sau juridică pentru dezvoltarea și creșterea afacerii. Forma obișnuită este de aport la capitalul social, adică emiterea de acțiuni sau părți sociale care atribuie acelei persoane rolul de proprietar al unei părți din firmă. Acest statut de proprietar (asociat sau acționar) îi conferă dreptul de a ridica dividende în viitor.
 • încasări din împrumuturi acordate de bănci, instituții, persoane fizice. Creditele bancare, leasingul, factoringul, scontările, emiterea de obligațiuni sunt forme prin care o terță persoană (fizică sau juridică) împrumută societatea comercială fără a face aport la capitalul social.
 • plățile efectuate pentru a răscumpăra acțiunile deținute de investitori
 • restituirea împrumuturilor acordate de terțe persoane

Flux de numerar pozitiv și negativ

Când sumele încasate pe o perioadă de timp sunt mai mari decât sumele plătite în aceeași perioadă de timp înseamnă că avem un cash flow pozitiv. Afacerea își poate acoperi plățile din încasările obținute. Aceasta e situația de dorit, care exprimă că firma funcționează bine din punct de vedere financiar.

Când încasările pe o perioadă de timp sunt mai mici decât plățile în aceeași perioadă de timp avem un cash flow negativ. Firma nu-și poate acoperi plățile din încasările obținute și este în pericol de faliment (incapacitate de plată). În această situație, agentul economic are mai multe posibilități de a redresa fluxul de  numerar, pe care le vom prezenta mai jos.

Metode de îmbunătățire a cash flow-ului în business

Pentru că banii determină sănătatea firmei tale, este important să știi cum poți să-i folosești cât mai eficient în afacere.

Iată o serie de metode prin care poți îmbunătăți fluxul de  numerar:

Inventarierea stocurilor

În urma inventarierii poți lua unele decizii care vor genera lichidități imediate:

 • scoți la vânzare stocurile fără mișcare (lichidări de stoc)
 • stabilești un nivel optim al fiecărui stoc de produse, evitând supradimensionările de stocuri

Emiterea la timp a facturilor

E bine să stabilești proceduri clare și să numești un responsabil pentru emiterea facturilor la timp. Acel responsabil ar trebui să verifice și documentele însoțitoare ale facturilor (comenzi, situații de lucrări, rapoarte de lucru, devize și altele).

Astfel, factura va ajunge la client complet și corect întocmită, împreună cu toate anexele și justificările necesare. Eviți în acest fel ca partenerul să întârzie achitarea facturilor din motivul documentației incomplete sau alte probleme legate de formalități.

Bonificatii pentru plati in avans

De multe ori este de preferat să faci o anumită reducere de preț obținând în schimb încasări în avans decât să blochezi primirea banilor cu termene prea mari de încasare.

Este recomandat, atunci când e posibil, să acorzi bonificații pentru plățile pe care clienții le efectuează în avans și poți îmbunătăți astfel cash flow-ul afacerii.

Creșterea adaosului pentru vânzarea de produse și servicii

Oferă produse și servicii de calitate, oferă valoare suplimentară prin modul în care deservești clienții și astfel vei putea practica adaosuri mai mari.

Prețurile mari nu trebuie să te sperie atâta timp cât oferi valoare și calitate. Ele nu îndepărtează clienții, ci îi păstrează pe cei care apreciază și au cu adevărat nevoie de serviciile tale.

Astfel vei mări valoarea vânzărilor către acei parteneri care sunt serioși și dispuși să plătească.

Planificarea fluxurilor de numerar

Previziunile de încasări și plăți te ajută să știi care vor fi perioadele dificile din punct de vedere financiar și vei putea lua măsuri din timp astfel încât să eviți momentele nedorite ale lipsei de bani.

Pe măsură ce faci aceste previziuni, urmărește și modul în care ele se realizează în practică. Vei ști astfel în ce locuri trebuie să acționezi și care sunt punctele slabe în finanțele firmei tale.

Apelarea la împrumuturi

Creditele bancare, leasingurile și alte forme de împrumuturi te vor ajuta să oferi stabilitate fluxurilor de numerar.

Totuși, cele mai multe dintre aceste forme de creditare sunt asociate cu costuri care includ: dobânzi, comisioane de analiză, onorarii pentru evaluări de garanții, cheltuieli notariale pentru ipoteci și gajuri.

Cesionarea de creanțe

Cesionarea creanțelor înseamnă să cedezi dreptul de a încasa facturile (emise către un anumit client) în favoarea unei alte persoane juridice.

O formă de cesiune de creanțe este factoringul, prin care ai posibilitatea să încasezi rapid banii pentru facturile emise, fără să aștepți până la scadența acestora.

Spre deosebire de creditele bancare, factoringul nu apare ca formă de îndatorare în evidențele contabile.

Află cât de simplu funcționează factoringul și reține că acesta e un mod rapid de a îmbunătăți fluxul de numerar al afacerii tale.

Cesionarea instrumentelor de plată

O altă modalitate simplă de a încasa rapid banii din facturile emise este scontarea (cesionarea) instrumentelor de plată.

Instrumentele de plată utilizate la noi în țară sunt biletele la ordin și CEC-urile. În loc să aștepți 30, 60 sau chiar 90 de zile până la scadența acestora, ai posibilitatea să le scontezi, adică să cedezi drepturile de încasare către o altă companie. Iar acea companie îți va achita în avans contravaloarea CEC-urilor sau biletelor la ordin, urmând să se ocupe ea de încasarea lor.

Asemeni cesiunii de creanțe, scontarea instrumentelor de plată nu crește gradul de îndatorare al firmei și e mult mai ușor de accesat decât creditele bancare.

Dacă primești de la clienții tăi CEC-uri sau bilete la ordin, alfă mai multe despre scontarea instrumentelor de plată și când vei avea nevoie să obții rapid lichidități, nu ezita să apelezi la această simplă metodă de încasare.

Concluzii

Pentru o perioadă relativ scurtă de timp, o firmă poate rezista fără să producă profit.

Dar fără bani, afacerea este în imposibilitatea de a mai funcționa.

De aceea este important să urmărești permanent încasările și plățile companiei pe care o conduci. La fel de important este să întocmești previziuni privind fluxurile de numerar și să urmărești măsura în care ele se realizează.

– – – – –

Surse de informare:

https://www.bursa.ro/

https://termene.ro/

https://www.avocatnet.ro/

https://www.contzilla.ro/

ELISA RUSU, CEO & Board Member OMNICREDIT, are o experienta de peste 20 de ani in sectorul financiar bancar, experienta dobandita in cadrul celor mai mari banci din Romania, una dintre ele fiind Banca Transilvania, unde a implementat si a coordonat directia de factoring, pe o perioada de circa 9 ani.

Increzatoare in fortele proprii, gratie experientei dobandite si pentru ca ii plac provocarile, Elisa Rusu s-a hotarat sa intre in anteprenoriat impreuna cu un fond de Investitii, dezvoltand de la zero un proiect inovator, lansand astfel pentru prima data in Romania, o platforma fintech, ce oferă solutii de factoring şi microfinantare online, adresata in mod special micilor anteprenori.

Intelegand ca aceasta zona era foarte putin deservita in cadrul bancilor, fiind totodata o zona destul de permisiva, Elisa Rusu dezvolta si conduce cu succes fintech-ul OMNICREDIT, prin intermediul caruia a finantat pana astazi sute de clienti, venind in intampinarea acestora cu diferite tipuri de produse de finantare personalizate, pentru a le putea acoperi toate nevoile financiare.

Traiectoria profesionala a Elisei Rusu a fost de la bun inceput progresiva, absolvind Facultatea de Relatii Economice Internationale in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, urmata de un MBA cu specializare in Management Financiar-Bancar, care i-a deschis drumul spre evolutia carierei ulterioare.

Si-a propus de-a lungul timpului sa sustina si sa fie alaturi de micii antreprenori, participand in calitate de Mentor la diverse programe de instruire si cursuri educationale, despre factoring si organizare financiara.

A luat deseori parte la interviuri valoroase, in calitate de invitat la diverse emisiuni TV, sustinand sprijinul neconditionat oferit afacerilor mici si mijlocii, prin solutii de finantare flexibile si fara birocratie.

Articole pe blog